Náhledový obrázek článku

Oceňovací tabulky – jak vypočítat pojistné plnění?

Tým DuoFinance.cz

Stal se vám úraz a rádi byste zjistili kolik pojišťovna zaplatí? V tomto článku se dočtete, jak výši plnění odhadnout u připojištění trvalých následků, denního odškodného a pracovní neschopnosti. V posledním odstavci naleznete seznam oceňovacích tabulek všech pojišťoven.

Co jsou to oceňovací tabulky

Při sjednávání životního pojištění (nebo jakéhokoliv jiného) na vás pojišťovny samozřejmě chrlí samé výhody jejich nabídek, slevy a akce, i zaručené vyplacení v případě pojistné události. Nikdo se ale už moc nezmiňuje o oceňovacích tabulkách, které mohou ve výsledku očekávané plnění snížit až o desítky procent. Jak je to možné?

Samozřejmě úraz nebo nemoc se může přihodit bohužel komukoliv. Pojišťovny vás na tuto skutečnost upozorní, přičemž vytvoří pojistnou smlouvu podle případných rizik, která vám hrozí. Pojistíte si denní dávku plnění a pojištění uzavřete na určitou pojistnou částku – bude se jednat o maximální sumu, kterou vám pojišťovna vyplatí v případě škodné události.

Například u pojištění trvalých následků je touto událostí úraz, který vám způsobí trvalé zdravotní omezení. Nyní přichází na řadu stanovení výše pojistného plnění, které u pojištění trvalých následků závisí na tělesném poškození.

Výše pojistného plnění

Výši tělesného poškození pojišťovny vyjadřují procenty. A právě seznam těchto tělesných poškození – či jiných úrazů a škodných událostí, naleznete v oceňovacích tabulkách pojišťoven. Tyto tabulky si pojišťovny vytvářejí samy, a proto se hodnocení škodné události u jednotlivých pojišťoven může významně lišit.

Mnoho lidí se v případě škodné události diví, že neobdrželi sjednanou pojistnou částku, ale pouze její procentuální část. To je z toho důvodu, že např. úraz, který se vám stal, pojišťovna vyhledá v oceňovací tabulce a podle toho klasifikuje jeho "hodnotu". Na základě toho vám pak vyplatí částku spočítanou dle této oceňovací tabulky. Odkaz na seznam všech oceňovacích tabulek českých pojišťoven naleznete na konci článku.

K čemu slouží oceňovací tabulky?

Oceňovací tabulky představují seznam všech úrazů, onemocnění nebo trvalých následku krytých životním pojištěním. U každého úrazu a onemocnění je vypsána stanovená maximální délka léčby. Proto podle nich můžeme dopředu zjistit přibližnou částku, kterou nám pojišťovna zaplatí.

Bohužel pojišťovny v oceňovacích tabulkách neberou v potaz, že jste se s daným úrazem léčili déle, než je stanoveno v tabulce. Proto vám je uhrazena částka, která nemusí sedět se skutečnou délkou léčby. Pokud jste se tedy s úrazem léčili 50 dnů, ale pojišťovna vám vyplatí pouze 35 dnů, důvodem jsou právě oceňovací tabulky.

Částka, kterou si lze vypočítat nemusí být zcela přesná. Pojišťovna má právo plnění zvýšit i snížit.

Oceňovací tabulky však nejsou jediným nástrojem pro vypočítání pojistného plnění. Výši plnění také určuje to, zda je pojistka sjednána s lineárním nebo progresivním plněním.

Co je to lineární a progresivní plnění?

Konkrétní částka pojistného plnění je závislá na tom, zda jste si sjednali pojištění s lineárním nebo progresivním plněním. Co to znamená?

Lineární plnění je v tomto případě určitým základem. Pokud máte pojistku s tímto plněním, s pojišťovnou máte sjednanou maximální pojistnou částku na 1 mil. korun a následkem úrazu přijdete o horní končetinu, například Kooperativa vám za tento trvalý následek vyplatí 70 % sjednané pojistné částky.

Máte-li smlouvu s progresivním plněním, to ještě naopak konečnou částku plnění zvýší. Tento násobek je závislý na konkrétní pojišťovně a rozsahu úrazu nebo trvalého následku. Násobek se určuje dle tabulky progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu a je závislý na variantě pojistného plnění, která byla v pojistce sjednána. Specifikem pojistného smlouvy s progresivním plněním je vyšší částka pravidelně placeného pojistného.

Plnění si můžete spočítat u připojištění, u kterých máte stanovenou částku na den – denní odškodné, nebo pracovní neschopnost. Poté například u trvalých následků. Ty se plní procenty ze stanovené částky.

Výpočet pojistného plnění

Denní odškodné/pracovní neschopnost

Jak spočítat částku za denní odškodné či pracovní neschopnost? Mrkněte na příklad:

Příklad:

Pan Novák se jako každou neděli vydal na svou oblíbenou projížďku na kole. Došlo k havárce, při níž si pan Novák zlomil stehenní kost. Po ošetření se ke svému štěstí dozvěděl, že zlomenina nebyla úplná. Byl ošetřen a poslán domů.

Diagnóza zní: Neúplná zlomenina těla kosti stehenní. Věděl, že si ve svém pojištění stanovil částku 500 Kč na denní odškodné a 300 Kč na pracovní neschopnost za úraz. Otevřel oceňovací tabulky své pojišťovny. V nich vyhledal diagnózu dle lékařské zprávy. V tabulkách je napsáno: 150 dní léčby.

150 × 500 + počet dnů pracovní neschopnosti × 300 = přibližné plnění

Trvalé následky

Zanechal váš úraz trvalé následky? Nejprve si tyto úrazy rozdělíme do dvou skupin. Tedy prokazatelné hned a neprokazatelné hned.

Prokazatelné hned

Takovýmto úrazem může být například ztráta článku prstu. V horších případech ruky apod. Tyto ztrátové úrazy se plní ihned.

Neprokazatelné hned

Zde pak patří úrazy, jako jsou zlomenina loketního kloubu. Tento úraz může zapříčinit omezenou hybnost kloubu. Ta se však s dobou může zlepšit. Proto jsou tyto úrazy plněny po nějaké době. Např. 2 roky.

Výpočet plnění

V naší smlouvě jsme si sjednali například: 1 000 000 Kč trvalých následků s 6násobnou progresí. Plnění se pak vypočítá jednoduše. V oceňovacích tabulkách si najdeme diagnózu, stejně jako u předchozího příkladu. U té je napsáno, že bude plněno např. 30 %.

30 % z 1 000 000 Kč = 300 000 Kč

A co progrese?

Nyní se tato částka ještě násobí progresí, zde záleží na nastavení pojišťovny. Dejme tomu, že dvojnásobná progrese vychází na úrazy do 15 %. Tří násobná progrese vychází na úrazy do 45 %. Čtyřnásobná na úrazy do 60 %. A tak dále.

Z toho vyplývá, že v našem příkladu bude částka 300 000 Kč násobena 3×.

300 000 Kč × 3 = přibližné plnění

Jak vypadají oceňovací tabulky?

Pojďme se podívat, jak vypadají oceňovací tabulky některých pojišťoven, a co si můžete pod tímto pojmem představit.

Oceňovací tabulka Allianz pojišťovny.

Oceňovací tabulka Allianz

Oceňovací tabulka ČSOB Pojišťovny.

Oceňovací tabulka ČSOB Pojišťovny

Oceňovací tabulka pojišťovny Kooperativa.

Oceňovací tabulka Kooperativa

Oceňovací tabulka UNIQA.

Oceňovací tabulka pojišťovny UNIQA.

Seznam všech oceňovacích tabulek

Chcete si vyhledat své přibližné plnění? Připravili jsme pro vás seznam oceňovacích tabulek všech pojišťoven v České republice.

Více o životním pojištění
85 100 0
Více o životním pojištění