Náhledový obrázek článku

Proč si založit pojištění pracovní neschopnosti?

Veronika CvejnováAutor článku

Pojištění pracovní neschopnosti vám pomůže udržet se nad vodou, pokud vás skolí dlouhodobá nemoc nebo úraz. Máte hypotéku, úvěr či napjatý rodinný rozpočet? Bojíte se výpadku příjmu, protože víte, že nemáte dostatečně velkou finanční rezervu? Tak to rozhodně čtěte dál! Dozvíte se vše potřebné o pojištění pracovní neschopnosti.

Co je to pojištění pracovní neschopnosti

Nejprve si objasníme, co je považováno za pracovní neschopnost.
Pracovní neschopnost je stav, který vzniká ze zdravotních důvodů a to většinou následkem nemoci nebo úrazu. V zaměstnání je pak člověk uznán neschopným k výkonu své práce, a také nesmí vykonávat žádnou činnost, ze které by měl výdělek.

Více o definici pracovní neschopnosti se dozvíte na Wikipedii.cz.

Rozlišujeme dlouhodobou a dočasnou pracovní neschopnost.

Právě z důvodu pracovní neschopnosti člověk přichází o svůj běžný finanční standard a pobírá pouze náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Od 1. července 2019 obdrží nemocní od zaměstnavatele náhradu mzdy již od prvního dne nemoci. Do této doby však stále platí, že první tři dny pracovní neschopnosti jsou neplacené.

Pojištění pracovní neschopnosti tedy slouží k udržení životního standardu nemocného. Jedná se o pojistku, která kryje výpadek příjmu z důvodu nemoci nebo úrazu.

Pro koho je pojištění pracovní neschopnosti vhodné?

Pojištění pracovní neschopnosti je vhodné zejména pokud splácíte úvěr, hypotéku či jinou půjčku. Sjednejte si jej také v případě, máte-li napjatý rozpočet a nenacházíte v něm rezervu.

Cílem pojištění je kompenzace výpadku příjmu tak, aby byl pojištěný schopen hradit existenčně nutné výdaje v domácnosti.

Čekací lhůty

Čekací lhůta je jedním z hlavních parametrů, které ovlivňují cenu pojištění. Čekací lhůtou v tomto případě rozumíme dobu, od které dostaneme pojistnou ochranu. Je možné se pojistit tak, abychom získali pojistné plnění již od 15. dne pracovní neschopnosti. Počítejte však s tím, že u většiny pojišťoven se tento způsob pojištění o něco prodraží.

Pokud máte tedy nějakou vlastní rezervu a pojistné plnění nevyžadujete ihned, můžete ušetřit právě na čekací lhůtě. Stanovit si pak můžete i 60 denní lhůtu.

Kdy nahlásit pracovní neschopnost

Jste-li pojištění a dojde u vás k pracovní neschopnosti, máte povinnost tuto skutečnost pojišťovně nahlásit, a to zpravidla nejpozději do 7 dnů od doby, kdy vzniká nárok na plnění. Máte-li tedy čekací dobu stanovenou na 30 dní, pojišťovně musíte pracovní neschopnost nahlásit nejpozději do 7 dnů od 30. dne neschopnosti.

Výše denní dávky

Výše denní dávky závisí na několika faktorech. Především si ji sjednáváte při zakládání pojištění a nastavit si ji můžete podle svého, ale pojišťovna tuto denní dávku musí schválit. Vždy totiž bere ohledy na příjmy z vašeho zaměstnání, a proto neočekávejte, že výše denní dávky může být vyšší, nežli váš denní příjem v práci.

Většina pojišťoven má také stanovenou maximální výši denní dávky, které je možné se držet, aniž byste museli prokazovat příjmy. Tato maximální částka většinou činí do 500 Kč. Pokud byste pak chtěli dávku vyšší, musíte již prokázat příjem. Pamatujte však, že maximální dávka činí kolem 80 % vaší čisté mzdy.

Jak dlouho budou dávky vypláceny

Také vás jistě zajímá, jak dlouho budou dávky vypláceny.
Výplata nemocenské dávky od státu má svůj limit, a to 380 kalendářních dní. Lze ji prodloužit o dalších 350 dní, a tak může nemocný získat nemocenské dávky až na 730 dní.

Stejně tak i pojistné plnění od vaší pojišťovny je vypláceno maximálně po dobu 365 dní. Některé pojišťovny tvoří výjimku a umožňují svým klientům dvojnásobně delší dobu vyplácení, ale jedná se opravdu o ojedinělé případy.

Například Mutumutu.cz vyplácí svým klientům pojistné výlohy až rok a půl. Více o českém start-upu Mutumutu.cz objevte v našem článku.

Konec pojištění

Věděli jste také, že i během standardně sjednaného pojištění pracovní neschopnosti mohou nastat takové okolnosti, které pojištění ukončí? Jaké to jsou?

  • Mateřská dovolená
  • Rodičovská dovolená
  • Přiznání invalidního nebo starobního důchodu
  • Konec pracovní činnosti

V některých ojedinělých případech, pokud je například žena na mateřské dovolené, ale vykonává přitom pracovní činnost, je možné pojištění neukončovat, ale tato výluka vždy závisí na dané pojišťovně.

Dejte si pozor na oceňovací tabulky

Některé pojišťovny vás mohou nepříjemně vykolejit a to právě svými oceňovacími tabulkami. Ty uvádějí, při jakém onemocnění má klient nárok na dávky, v jaké výši a po jakou dobu.

Pokud máte například drobné pohmožděniny a lékař vám napíše neschopenku na měsíc, pojišťovna má u pohmožděnin ve svých tabulkách nastavenou dobu neschopnosti 0 dní. Nic vám v tomto případě nezaplatí.

Výluky v pojištění

Bohužel většina pojišťoven vás může také potrápit různými výlukami, při kterých neobdržíte žádné pojistné plnění. Může se jednat o výluky z následujících důvodů:

  • Pokud pracovní neschopnost vznikla z důvodu pokusu o sebevraždu
  • Z důvodu kosmetických zákroků
  • V čekací době, v prvních 2 – 3 měsících od vzniku pojištění
  • Při výkonu profesionálních či rizikových sportů

Proč sjednat pojištění pracovní neschopnosti?

Sjednání pojištění pracovní neschopnosti je ideální volbou v případě, že jste zaměstnaní, máte hypotéku či úvěr, ale nemáte možnost nastřádat si dostatečně velkou finanční rezervu. Pokud onemocníte nebo proděláte úraz, nemusíte mít strach, že budete bez finančních prostředků – pojištění pracovní neschopnosti vás podrží nad vodou.

Při sjednávání pojistné smlouvy však dbejte na důkladné prostudování všech podmínek pojišťovny.

Pokud se chcete vyhnout složitému papírování a sjednat své pojištění snadno a on-line, jděte na Mutumutu.cz. Nečekají vás tam žádné háčky, pojistné podmínky ani poplatky. Mutumutu podporuje zdravý životní styl a srozumitelné férové pojištění.

Pojistit pracovní neschopnost
81 100 0