Náhledový obrázek článku

Životní pojištění, opravdu vás chrání?

Veronika CvejnováAutor článku

K finančnímu zajištění rodiny v případě nenadálých situací slouží životní pojištění. Nenadálými situacemi je v tomto případě myšlen zejména úraz, nemoc nebo smrt. Na trhu si můžeme vybrat mezi několika základními druhy pojištění. Jaké to jsou? Pojďte se o životním pojištění dozvědět víc!

Co je to životní pojištění

Životní pojištění sepisuje v pojistné smlouvě pojišťovna (pojistitel) s pojistníkem (klientem). Pojistná smlouva ukládá klientovi pravidelně hradit určitou peněžní částku a naopak, v případě nenadálé životní situace, zavazuje pojistitele uhradit klientovi pojistné výlohy.

Věděli jste, že pojištění vzniklo ve starověkém Egyptě? O historii pojišťovnictví se dozvíte více na Wikipedii.

Jaké mohou být nenadálé životní situace

Životní pojištění může pojistníka a jeho rodinu zajistit v případě úrazu, hospitalizace, pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, invalidity 1., 2. i 3. stupně, závažných onemocněních nebo v případě úmrtí pojištěného.

Toto pojištění je zejména určeno pro ekonomicky činné osoby, které zaopatřují rodinu, a na jejich výdělku jsou závislé nezletilé děti i další členové domácnosti.

  • Přečtěte si také náš článek o českém startupu Mutumutu.cz, který se stal revolucí v oblasti životního pojištění!

Druhy životního pojištění

Na českém trhu existuje několik typů životního pojištění. Vždy záleží na individuálních požadavcích každého, kdo se chce pojistit. Pojistník s pojistitelem musí vždy zvolit takovou pojistnou ochranu, která pokryje případná rizika.

Podle toho, zda se chcete pouze pojistit proti riziku, nebo také vytvářet rezervu, se rozlišuje několik typů životního pojištění.

Čistě rizikové životní pojištění – bez rezervotvorné složky

Toto pojištění finančně zabezpečuje pojistníka v případě úrazu, nemoci či smrti. Jedná se o pojištění vhodné pro živitele rodiny. Klient získá výlohy, pouze pokud se uskuteční pojistná událost, na kterou je pojištěn. U tohoto typu pojištění není možné žádat o daňové úlevy ani o příspěvek od zaměstnavatele.

V případě životního pojištění od Mutumutu.cz můžete však získat 30% odměnu za zdravý životní styl!

Do rizikového pojištění patří:

  • Rizikové životní pojištění
  • Úvěrové pojištění
  • Úrazové pojištění

Na úrazové pojištění jsme se zaměřili v našem článku Úrazové pojištění má smysl? Najdete v něm vše, co potřebujete vědět o úrazovém pojištění. Poradíme, kde si ho snadno a jednoduše založit!

Kombinované životní pojištění – s rezervotvornou složkou

Druhým typem je pojištění kombinované s rezervotvornou složkou. To slouží nejen ke krytí rizik, ale také v k vytváření finanční rezervy. V tomto případě získá klient naspořené finance, i když se nekoná žádná pojistná událost. Výhodou tohoto rezervotvorného pojištění je možnost si jej, za daných podmínek, odečíst z daní.

Nevýhodou však je, že tyto pojistné produkty bývají netransparentní a mají velmi nízký výnos. Jednoduše napsáno, klient nevidí, kolik si opravdu naspořil. Částka je zakryta poplatky pojišťovně a omezena různými podmínkami.

Do kombinovaného životního pojištění patří:

Kapitálové životní pojištění

V kapitálovém životním pojištění je zkombinovaná pojistná částka pro případ úrazu nebo smrti a kapitálová částka v případě dožití. Tato finanční rezerva je spočítána na základě úrokové míry, ze které jsou odečteny poplatky za produkt. Když se tedy klient dožije konce pojistné smlouvy, obdrží stanovenou pojistnou částku, která může být obohacena případným podílem na výnosech.

Nevýhodou je, že klient netuší, co se s jeho penězi děje. I když existuje garance zhodnocení ve výši technické úrokové míry, pojišťovna si účtuje poplatky a klient tak ztrácí ve svém spoření přehled.

Investiční životní pojištění

Pokud klient touží investovat a zkombinovat toto investování s pojištěním, vhodnou volbou je pro něho investiční životní pojištění. To zahrnuje pojištění pro případ smrti s možností investovat část pojistného do podílových fondů.

V tomto případě záleží na zvolené investiční strategii, a podle toho se odvíjí výše spořicí složky. Můžete se tak stát konzervativním investorem a přispívat do bezrizikových fondů, nebo naopak agresivním investorem, kdy bude částka směřovat do rizikovějších fondů. Od toho se pak bude odvíjet výše investované částky.

Výhodou je, že v průběhu můžete měnit poměr mezi pojistnou ochranou a investicemi, stejně tak jako cílové fondy. Výnos je vždy závislý na vývoji na finančním trhu.

Na investiční pojištění vám může přispět zaměstnavatel a svůj příspěvek si můžete odečíst z daně.

Investiční pojištění je mnohem transparentnější, nežli kapitálové. Klient zde vidí, kolik zaplatil na poplatcích.

Důchodové životní pojištění

Toto pojištění je v podstatě stejné, jako kapitálové. Název vypovídá o tom, že se jedná o pojištění na důchod.

Důchodové pojištění mohou využít tedy zejména ti, kdo se chtějí pojistit před riziky a současně získat garantovanou finanční částku na dožití.

Kdy je vhodné sjednat životní pojištění

Doporučujeme uzavřít životní pojištění co nejdříve je to možné. Od 50 let se zvyšují zdravotní rizika a toho jsou si jednotlivé pojišťovny vědomy, což se odráží v jejich kalkulacích. Pojistná částka se pak s přibývajícím věkem zvyšuje.

  • Tip: Po nějaké době od uzavření pojištění nezapomeňte na tzv. kontrolu. Ta spočívá v prověření, zda pojistka stále odpovídá vašim potřebám a možnostem, a jestli jsou zadané údaje stále platné. Neplatné údaje by mohly negativně ovlivnit vyplacení pojistného v případě pojistné události.

Výhody životního pojištění

  • Finanční jistota v případě nenadálé životní situace
  • U některých pojistných produktů daňové úlevypozor, daňové úlevy by však neměly být rozhodujícím faktorem při uzavírání daného pojistného produktu

Nevýhody životního pojištění

  • Složité pojistné smlouvy a výluky
  • Nevýhodné spoření

Pojištění, které podporuje zdravý životní styl

Prodíráte se nepřehlednými nabídkami pojišťoven a máte osypky z několikastránkových smluv a nekonečných podmínek? Zkuste to jinak!

Pokud si chcete založit spolehlivé a srozumitelné životní pojištění, které vás bude motivovat a podporovat ve zdravém životním stylu, mrkněte na mutumutu.cz.

Jedná se o první životní pojištění, které myslí opravdu jen na vás. A pokud jste příznivci zdravého životního stylu, dokonce vás odmění vrácením 30 % ze základního měsíčního pojistného.

Mám zájem o pojištění
81 100 0
Mám zájem o pojištění
Úspěšně odesláno
Máte zájem o životní pojištění?

Vyplňte prosím všechna pole.