Náhledový obrázek článku

Úrazové pojištění – má smysl?

Veronika Cvejnová

Úraz může pěkně zahýbat s rodinným rozpočtem, obzvlášť je-li s trvalými následky nebo dlouhodobou pracovní neschopností. Právě proto je pojišťovnami nabízeno úrazové pojištění, které vám kryje záda, když dojde na nejhorší. Nemůžete se v nabídkách pojišťoven zorientovat? V článku vám vysvětlíme, co byste měli vědět o úrazovém pojištění!

Co je to úrazové pojištění?

V případě úrazu s přechodnými či trvalými následky, nebo smrti následkem úrazu, pojišťovna vyplácí pojistné plnění, které vyplývá ze sjednaného úrazového pojištění.

Úrazové pojištění je v tomto případě druh životního pojištění, které je však zaměřené pouze na úrazy a následky z nich plynoucí. Je možné si jej sjednat jako samostatné pojištění nebo jako součást životního pojištění.

O životním pojištění se dozvíte více v našem článku Životní pojištění, opravdu vás chrání?

V úrazovém pojištění není také možné spořit. Jedná se tedy o čistě rizikový (bez rezervotvorný) typ pojištění. Slouží pouze ke krytí zdravotních rizik souvisejících s úrazem.

Přesnou definici úrazového pojištění najdete také na Wikipedii.

Komu je úrazové pojištění určeno?

Úrazové pojištění si může sjednat úplně každý, kdo chce pokrýt nečekaná rizika. Pojistit se tak může jednotlivec, rodina i skupina osob (ve firmě, skupina dětí, zájmové organizace).

Toto pojištění se doporučuje těm, kdo chtějí zabezpečit sebe a své blízké v případě úrazu a následků z něho plynoucích. Také je vhodné pro ty, kdo chtějí odlehčit a pomoci svým blízkým v případě své smrti následkem úrazu.

Jaká rizika úrazové pojištění kryje?

Hlavním cílem úrazového pojištění je krytí zdravotních rizik. Obecně vám vysvětlíme, jaká rizika by mělo toto pojištění krýt, ale pamatujte, že nejdůležitější je úrazové pojištění nastavit správně tak, aby opravdu pokrývalo všechna možná nebezpečí.

Úrazové pojištění pokrývá následující rizika:

 • Léčení úrazu (denní odškodné)
 • Výdaje za pobyt v nemocnici následkem úrazu
 • Přechodné následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Invaliditu způsobenou úrazem
 • Smrt následkem úrazu

Co je to podle pojišťoven úraz?

Pokud si nejste jistí, co pojišťovny považují za úraz, zde je definice úrazu, kterou většina z nich používá.

"Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly, anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedu s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození nebo smrt."

Jaká je funkce úrazového pojištění?

Nejenže by mělo úrazové pojištění krýt rizika, ale jeho další a podstatnou funkcí je udržet současný životní standard pojištěného. V případě trvalých a vážných následků se jedná také o zajištění prostředků pro kvalitní léčbu.

V případě toho nejhoršího, tím je smrt, má úrazové pojištění za úkol finančně zajistit pozůstalé. Výplata pojistného by měla za těchto okolností pokrýt závazky pojištěného (hypotéka, úvěr, nájem) tak, aby na pozůstalé nespadlo nečekané finanční břemeno.

Skvěle nastavené úrazové pojištění má například Mutumutu.cz. Více o tomhle českém start-upu se dozvíte v naší recenzi.

Vyplácení plnění

Plnění pojišťovna vyplácí většinou až po ukončení šetření pojistné události. V případě trvalých následků či invalidity dostává pojištěnec zpravidla vyšší plnění. Na výplatu pojistného můžete u některých pojišťoven čekat i několik měsíců, protože se často čeká na výši trvalých následků.

Pokud ukončíte úrazové pojištění, nedostanete žádné pojistné plnění. Tento druh pojištění není sestaven tak, aby zhodnocoval finanční prostředky.

A co připojištění?

I připojištění má smysl, a to zejména pokud vaše úrazová pojistka není schopna pokrýt naprosto vše. Připojistit si tak můžete ještě například na: závažná onemocnění, pracovní neschopnost, denní léčení a další možné výdaje, které nejsou součástí vašeho úrazového pojištění.

Zde vám uvedeme příklad, v jakém případě se vyplatí sjednat si k úrazovce ještě připojištění:

Součástí vašeho úrazového pojištění je i pojištění smrti následkem úrazu. Ale když vás skolí infarkt, nejedná se o úraz, a tudíž nedostanete ani korunu. Proto se můžete připojistit i na toto riziko. Stejně tak je důležité pojistit se v případě invalidity. Více se dozvíte v článku Proč si rozhodně sjednat pojištění invalidity.

Vždy si proto pročtěte pojistné podmínky a vytvořte si jasnou představu, co od svého úrazového pojištění očekáváte.

O pojištění pracovní neschopnosti jsme se rozepsali v našem článku Proč si založit pojištění pracovní neschopnosti? Poradíme vám nejen proč si jej sjednat, ale také na co si dát pozor!

Výhody úrazového pojištění

 • Krytí rizik v případě úrazu
 • Podpora při pracovní neschopnosti
 • Finanční zabezpečení členů domácnosti v případě smrti
 • Možnost připojištění
 • Nastavení pojištění i rozsahu pojistné ochrany je možné měnit

Nevýhody

 • Nezhodnocuje peníze
 • Nelze odečíst z daní

Jak sestavit ideální úrazové pojištění?

Konkrétní pojistná smlouva vždy závisí na daném pojistníkovi. Je ovlivněna mnoha faktory, a to nejen věkem, zaměstnáním, pohlavím, závazky, příjmy nebo výdaji, ale také zejména představou samotného klienta. Ten musí sám vědět, jaká rizika se v jeho životě mohou objevit, jakou má o pojištění představu, a jaké krytí bude v případě úrazu potřebovat.

Vhodné pojištění zvládnete v pohodě sestavit online na Mutumutu.cz, kde na vás nečekají žádné háčky, absurdní poplatky ani podmínky na stovky stran. Prostě jednoduché, snadné a férové pojištění!

Mám zájem o pojištění

Komentáře

Zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Mám zájem o pojištění