Proč si rozhodně sjednat pojištění invalidity

, Veronika Cvejnová

Invalidní rodinný příslušník může pro domácnost znamenat nejen silnou psychickou, ale také finanční zátěž. Proto by se mělo pojištění invalidity stát běžnou pojistkou ve všech rodinách. Jedině tak si můžete být jistí, že o vás bude dobře postaráno, i když nebudete zrovna plní sil. Jak na pojištění invalidity a podle čeho pojistku vybírat vám poradíme v našem článku!

Co je považováno za invaliditu

Jako invalidu si mnoho lidí představí člověka nemohoucího, sedícího na vozíku. Invalidním však může být kdokoliv jiný, koho onemocnění ochromilo natolik, že nemůže vykonávat běžné činnosti a setrvávat v zaměstnání.

Invalidita u člověka bohužel neznamená pouze výpadek příjmu, ale ovlivní běžný chod domácnosti. Ať už se jedná o bezbariérové úpravy v bytě, péči o nemocného a zajištění zdravotních pomůcek pro usnadnění života nemocnému, až po poskytnutí pomoci pečovatelskou službou nebo uvolnění jednoho člena domácnosti ze zaměstnání za účelem péče o nemocného.

To vše způsobuje silné psychické vypětí v domácnosti, a aby toho nebylo málo, veškerá zdravotnická péče něco stojí. Finanční zátěž je v tomto případě obrovská. A to je jenom malá část důvodů, proč si zřídit pojištění invalidity.

Připravili jsme vám také články o pojištění pracovní neschopnostiúrazovém pojištěním. Podívejte se na ně!

Jaké jsou stupně invalidity

Od 1. ledna 2010 rozlišuje Česká správa sociálního zabezpečení pouze jeden invalidní důchod a to se třemi stupni invalidity. Předtím se rozlišovaly dva typy, invalidita plná a částečná.

Stupně invalidity označují, o kolik procent člověk ztratil schopnost pracovat, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Rozlišujeme tři základní stupně invalidity:

  • I. stupeň invalidity

V případě, že schopnost pracovat poklesla o 35 % maximálně však o 49 %

  • ll. stupeň invalidity

V případě, že schopnost pracovat poklesla o 50 % maximálně však o 69 %

  • III. stupeň invalidity

V případě, že schopnost pracovat poklesla minimálně o 70 %

Procento ztráty schopnosti pracovat ze zdravotních důvodů určuje stanovený lékař na základě posudku, a to společně s posudkovou lékařskou komisí okresní správy sociálního zabezpečení. Ti vše prověří a zhodnotí vliv úrazu nebo onemocnění na celkový zdravotní stav jedince.

Více o posouzení invalidity se dozvíte také na serveru Měšec.cz.

Existuje také neoficiální IV. stupeň invalidity, který pojišťovny uznávají v krajních případech. Zejména pokud se jedná o úplnou bezmocnost člověka, který se o sebe není schopen postarat a potřebuje neustálou péči. Pak zpravidla poskytují dvojnásobné plnění.

A co invalidní důchod?

Možná si říkáte, že od toho, abyste celou situaci finančně zvládli, je tu přece stát a od něj poskytovaný invalidní důchod. Jenže ten však mnohdy nestačí.

Pojďme si to vysvětlit na názorném příkladu:

Invalidní Tonda měl hrubou mzdu 20 000 Kč (čistá 15 000 Kč), podle stupně invalidity bude jeho důchod vypadat následovně:

  • Invalidita 1. stupně: 4 606 Kč = 29 % příjmu
  • Invalidita 2. stupně: 5 739 Kč = 36 % příjmu
  • Invalidita 3. stupně: 9138 Kč = 58 % příjmu

Představte si, že Tonda při tomto důchodu ještě splácí hypotéku, je nemohoucí a musí z invalidního důchodu hradit zdravotní pomůcky a léčbu, a navíc finančně zajistit své dvě děti. To je jednoduše nemožné.

  • Výši svého invalidního důchodu si můžete snadno vypočítat v kalkulačce.

Kritéria pro přiznání invalidního důchodu se navíc neustále zpřísňují, a proto byste měli alespoň začít uvažovat o zřízení pojištění invalidity.

Časté příčiny invalidity

Domníváte se, že nejčastější příčinou invalidity je úraz? Nejste jediní, kdo si to myslí, ale není tomu tak. Nejčastějším důvodem invalidity je nemoc a to až z 90 %.

Často pojišťovny nabízí pojištění invalidity z důvodu úrazu mnohem levnější, než z obou příčin (úraz i nemoc). Nenechte se proto nachytat na cenu a podchyťte všechna rizika. Pojistěte se na invaliditu způsobenou úrazem i nemocí.

Další nejčastější příčiny invalidity

  • Rakovina (novotvary) až 40 % příčin invalidity
  • Psychická onemocnění až 16,5 % příčin invalidity (60 % přiznaných invalidit)
  • Nemoci svalové a kosterní soustavy (bolesti zad…) až 11 % příčin nejtěžšího stupně invalidity

Právě psychická onemocnění a nemoci svalové a kosterní soustavy, které jsou jedny z nejčastějších příčin invalidity, pojišťovny často vyjímají z pojistného krytí v tzv. výlukách.

Vždy si proto projděte veškeré pojistné podmínky pojišťoven a zaměřte se zejména na to, za jakých podmínek vám v případě přiznání invalidního důchodu vyplatí pojistné plnění, a také z jakého důvodu ho neuhradí.

Na český trh však naštěstí vtrhl start-up Mutumutu.cz, který v pojištění invalidity kryje i invaliditu z důvodu psychických nemocí a bolestí zad. Mutumutu jsme si také prověřili v naší recenzi, koukněte na ni zde.

Proč se pojistit

Důvodů, proč se pojistit, je hned několik. Jak jsme již zmiňovali, invalidita má značný dopad na finanční situaci invalidního člověka i jeho rodiny. Nejen, že dojde k výpadku příjmu, ale je nutné hradit lékařskou péči, zdravotní pomůcky i úpravy v bytě, ale i další běžné výdaje stejně jako u zdravého člověka. Obecně má nemocný invalidní člověk vyšší výdaje, nežli člověk, který vydělává a je zdravý.

Na invalidovi mohou být navíc finančně závislí další lidé a to nejen děti, ale i partner či rodiče. Proto bychom neměli pojištění invalidity podceňovat a opravdu si jej zajistit.

Za přečtení také stojí informace o životním pojištění.

Kdy se pojistit

Čím dříve se pojistíte, tím lépe. Toto pravidlo platí u většiny typů pojištění, ale u invalidity má pádnější důvod nežli například u pojištění smrti. V pokročilejším věku se mohou začít vyskytovat různá zdravotní onemocnění, a pokud byste se chtěli pojistit, pojišťovny vám tato onemocnění dají do výluk. Tím se výrazně zmenšuje šance na vyplacení pojistného plnění v případě invalidity.

Další kličky pojišťoven

Některé pojišťovny dokonce nechávají, v případě invalidity, přezkoumávat posudek České správy sociálního zabezpečení a často pojistné plnění zamítnou.

Výjimkou je Mutumutu.cz, které rozhodnutí ČSS nepřezkoumává podle vlastních tabulek, ale naopak jej přijímá a pojistné výlohy vyplácí bez výmluv. Více se dozvíte na Mutumutu.cz.

Na nic nečekejte a pojistěte se

Pokud vám můžeme poradit, určitě na nic nečekejte a pojištění invalidity si sjednejte. Všem háčkům, výlukám a dalším výmluvám pojišťoven se můžete úspěšně vyhnout. Stačí zabrousit na Mutumutu.cz, kde si snadno a rychle sjednáte výhodné pojištění on-line.

A pokud žijete zdravě a plánujete dodržovat zdravý životní styl, Mutumutu vás odmění 30 % z měsíčního pojistného nazpět. To už stojí za to!

Mám zájem o pojištění

Komentáře

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Máte zájem o pojištění invalidity?
Vyplňte prosím všechna pole.