Banky podle velikosti? Počty klientů a aktiva v roce 2018!

,

Největší české banky: ČS, ČSOB, KB

Největší bankou v ČR podle počtu klientů bude ještě dlouho Česká spořitelna. Dle pololetní zprávy z roku 2017 jí své peníze svěřuje přibližně 4,68 mil. klientů. Toto číslo zcela neohroženě kraluje českému bankovnímu trhu. Je však zajímavé sledovat každoroční pokles. V tabulce na konci článku můžete jasně vidět, že Českou spořitelnu od roku 2015 opustilo více než 100 000 klientů.

Tyto informace paradoxně zcela vyvrací celková výše majetku (aktiv). Ta byla podle nejnovějších zpráv vyčíslena sumou 1 320,9 mld. Kč. Tuto informaci lze dohledat na webu csas.cz v sekci: Základní údaje o České spořitelně.

Patříte-li k zvídavějším lidem, máte štěstí. Česká spořitelna, jako jedna z mála bank, opravdu myslí na své klienty a širokou veřejnost. K datu 24. 11. 2017 připravila Všeobecnou prezentaci České spořitelny. Ta je nejen velmi hezky a přehledně zpracovaná. Ale také v ní najdete veškeré informace od rozvah, výkazů zisků a ztrát, informace o zahraničních trzích. Zkrátka vše.

2,766 mil. klientů České spořitelně věrně sekunduje ČSOB. Toto číslo, obdobně jako u České, již dávno nemusí být správné. Jedná se totiž o informaci z  pololetní zprávy roku 2017 .

Banka v roce 2016 vydala pololetní zprávu, ve které uvedla celkový počet klientů 2,813 mil. Na konci roku pak výroční zprávu, ve které najdeme číslo 2,803 mil. Zda ČSOB opět přišlo o další tisíce klientů nevíme. Stále rostoucí obliba nových bank je však zřejmá. Lze tedy odhadovat opětovný pokles.

Co do výše aktiv se ČSOB se sekundováním zřejmě nespokojilo. Na svém účtu má dle povinně zveřejňovaných informací k 30. 9. 2017 cca 1 402,7 mld. Kč.

Komerčka je nejmladší z této trojice. Přesto se nemá za co stydět. Podle informací uveřejněných v pololetní zprávě se dočteme toto:

Na konci června 2017 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliónu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 654 000 klientů (meziročně o 0,3 % více), z toho 1 396 000 byli občané. Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení).

Komerční banka je tedy první z našeho tria, která netrpí výrazným odchodem klientů. Stále však neznáme výsledky z konce roku, a proto raději nebudeme předbíhat.

Dalším výrazným číslem je suma 1 004 mld. Ta tvoří celková aktiva banky. Zajímá vás více čísel o KB? Sledujte nejaktuálnější vydání hospodářských výsledků zveřejněných 8. 2. 2018.

Pro podrobnější informace o těchto bankách se můžete podívat na srovnání za rok 2016.

Mladé banky: Fio, mBank, Airbank a Equa

Ryze česká Fio banka získala bankovní licenci v roce 2010.

Dle tiskové zprávy z listopadu 2017 obsluhuje Fio přes 770 000 klientů. Čemu přičíst zásluhy? Skvělý účet? Česká banka? Kohák? Jedno s druhým a rázem aktiva banky přesahují 109 mld. Kč.

Nejnovější informace o bance se můžete dočíst v povinně uveřejňovaných hospodářských výsledcích.

Polská mBank na českém trhu působí od roku 2007.

Podle článku zveřejněným serverem Finance.cz měla mBank v roce 2016 již 630 000 klientů.

Změna v přístupu oproti velkým bankám, nízké poplatky, ale také třeba rozsáhlá marketingová akce: 500 Kč za nový účet. To vše je zkrátka sympatičtější než poplatky u České spořitelny.

Zisk bankovní licence 2011.

Služby Air bank dnes využívá přibližně 600 000 klientů. Za toto číslo se v bance nestydí, proto jej pravidelně aktualizují na webu airbank.cz/obance.

Aktiva tvoří přibližně 94,6 mld. Kč. T

Zisk bankovní licence 2011.

Equa bank obsluhuje více než 300 000 klientů. Tuto informaci přinesla tisková zpráva z 8. 11. 2017.

Ve stejné zprávě se také můžeme dočíst, že rok 2017 překonává úspěchy předešlé a k 30. 9. 2017 Equa bank vykazuje zisk 182 miliónů korun. Aktiva celkem tvoří 47,9 mld. Kč.

Více o mladých bankách v článku: Velké banky přicházejí o klienty. Mladé banky je vítají s otevřenou náručí

Kodex mobility

Mnoho klientů ke změně banky využívá kodex mobility. Víte, o co jde? Vše důležité najdete v našem článku: Kodex mobility je více než slušnost.

Kdo zbývá? Moneta, Unicredit a Raiffeisen

Tři velmi silní hráči. Přesto o nich příliš neslyšíme. Televize je plná Koháka, komického dua Airbank a pohádek v podání Equa, tak jak bychom také mohli.

Dohledat přesné informace o počtu klientů Monety není nikterak jednoduché. Proto nám musí postačit informace zveřejněná již zmíněným serverem Finance.cz. Ten připisuje Monetě 0,97 mil. klientů.

povinně uveřejňovaných hospodářských výsledcích se pak můžeme dočíst, že Moneta vykazuje výši aktiv 178 mld.

hospodářských výsledcích publikovaných bankou Unicredit se dozvíme, že aktiva k 30. září 2017 tvoří 802,9 mld. Kč. O počtu klientů však nikde ani zmínky. Proto se opět spokojíme s nálezy serveru Finance.cz. Podle jejich průzkumu má Unicredit přibližně 350 000 klientů.

Vzhledem k faktu, že aktiva v roce 2015 tvořily 570,3 mld. Kč, můžeme předpokládat, že Unicredit s odcházením klientů problém nemá

Odchody klientů zřejmě netrpí ani v Raiffce. Právě naopak. Toto se píše v tiskové zprávě z konce roku 2016:

V loňském roce jsme v bance přivítali historicky rekordní počet nových klientů. Skvělých výsledků jsme dosahovali například v oblasti úvěrových produktů, když jsme retailovým klientům poskytli nejvyšší objem úvěrů v celé historii Raiffeisenbank. Igor Vida, generální ředitel RB

Tyto rekordní výsledky byly v roce 2017 opět překonány. Podle hospodářských výsledků povinně zveřejňovaných k 30.9. 2017 již dosahuje Raifka zisku 2,4 mld. Kč. Celková aktiva ke stejnému datu činí 353,6 mld. Kč.

Počet klientů Raiffeisenbank nezveřejňuje. Na internetu můžeme dohledat pouze odhady, které se pohybují okolo 500 000 klientů.

Konečný žebříček

Pojďme si to všechno zrekapitulovat v přehledných tabulkách.

Počty klientů

Údaje aktuální k 22. 11. 2017
Banka Počet klientů v roce 2015 Počet klientů v roce 2016 Počet klientů v roce 2017
Česká spořitelna 4,786 mil. 4,707 mil. 4,68 mil.
ČSOB 2,831 mil. 2,803 mil. 2,766 mil.
Komerční banka 1,647 mil. 1,654 mil. 1,654 mil.
Moneta 1,07 mil. 970 000 -
Fio bank 550 000 670 000 770 000
mBank 570 000 630 000 -
Air bank 424 000 515 000 600 000
Raiffeisen bank - 500 000 -
Unicredit bank - 350 000 -
Equa bank - 250 000 300 000

Aktiva

Údaje aktuální k 8. 2. 2018
Banka Aktiva v roce 2015 Aktiva v roce 2016 Aktiva v roce 2017
Česká spořitelna 959,5 mld. 1 066,5 mld. 1 320,9 mld.
ČSOB 956,3 mld. 1 085,5 mld. 1 402,7 mld.
Komerční banka 891,5 mld. 922,7 mld. 1 004 mld.
Unicredit bank 570,2 mld. 635 mld. 802,9 mld.
Raiffeisen bank 246,3 mld. 318,2 mld. 353,6 mld.
Moneta 140 mld. 139,3 mld. 178 mld.
Fio bank 57,6 mld. 80,4 mld. 109,1 mld.
Air bank 74,3 mld. 83,5 mld. 94,6 mld.
Equa bank 36,9 mld. 44,2 mld. 47,9 mld.

Která banka je největší, již víme. Teď přišel čas si říct, kdo "české" banky vlastní.

Srovnání půjček
Banky podle velikosti? Počty klientů a aktiva v roce 2018! 4.8 5 1 16 hlasů, přidejte svůj!

Komentáře (0)

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Srovnání půjček