Jaké jsou zisky zdravotních pojišťoven?

, Veronika Cvejnová

V našem hledáčku se objevily zisky zdravotních pojišťoven v České republice. Šokovaly nás překvapivými výnosy, nebo jsou spíš v mínusu? Pojďme se podívat, jak se u nás v posledních letech pojišťovnám dařilo.

V České republice se vyskytují dva typy zdravotního pojištění. Prvním z nich je zákonné (veřejné) zdravotní pojištění, které musí povinně odvádět každý zákonem stanovený plátce. Druhým typem je komerční (soukromé) pojištění, jež je nepovinné a záleží na každém, zda si jej sjedná či nikoliv.

Veřejné zdravotní pojištění

V České republice existuje sedm zdravotních pojišťoven, které hradí zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. Každý občan je povinen na toto pojištění přispívat, ale stejně tak má právo na poskytnutí zdravotní péče hrazené svojí zdravotní pojišťovnou.

Zajímá vás, jak jsou na tom veřejné pojišťovny s klienty? Podívejte se na článek Počet klientů zdravotních pojišťoven.

Zdravotní pojišťovny v České republice

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR – 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebních spořitelen – 207
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna – 213

Kdy můžete změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 měsíců a to pouze k 1. lednu (je nutné požádat o přeregistraci mezi 1. červencem a 30. zářím) nebo k 1. červenci (v případě žádosti mezi 1. lednem až 31. březnem).

Co veřejné zdravotní pojišťovny nabízí?

Kromě hrazení zdravotní péče nabízí veřejné zdravotní pojišťovny různé příspěvky a bonusy. Právě z toho důvodu někteří lidé přecházejí k jiné pojišťovně, protože v ní nachází mnohem více výhod.

Pojišťovny si tak pro své klienty připravují příspěvky na zdravý životní styl, na preventivní vyšetření, zdravotní pomůcky a očkování. Příspěvky se pak dělí na balíčky pro děti, dospělé, těhotné a maminky i seniory. Během jednoho roku tak mohou klienti vyčerpat maximálně stanovenou částku, většinou se jedná o 1 000 korun.

Zisky zdravotních pojišťoven

Při posuzování hospodaření zdravotních pojišťoven jsou důležitým ukazatelem příjmy a výdaje, a to za několik let jdoucích po sobě. Podle nich vidíme, jak si pojišťovny dokáží poradit s nečekanými finančními výkyvy a hlavně, na jaké úrovni se pohybuje finanční stabilita dané pojišťovny.

Díky svému úspěšnému hospodaření v minulých letech dopadla v této oblasti nejlépe VZP, na druhém místě skončila OZP a třetí místo obsadila ZPŠ.

I přes významné úspěchy pouze některých pojišťoven je systém veřejného zdravotního pojištění rovnoměrně stabilizovaný, a to zejména díky růstu české ekonomiky. Celý systém by tak měl v příštích letech dosáhnout přebytku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP

Na příjmy pojišťovny VZP pozitivně působí změna systému přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami. Zohlednění počtu a struktury pacientů dle spotřeby léčiv pojišťovně meziročně zvýší příjmy až o 0,5 miliardy korun.

Rok Saldo
2015 1,67 mld. Kč
2016 5,63 mld. Kč
2017 5,06 mld. Kč


Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP

Rok Saldo
2015 -68 mil. Kč
2016 70 mil. Kč
2017 -154 mil. Kč


Pojišťovna VoZP odhaduje, že výsledky z roku 2018 budou o něco příznivější a dojde ke zlepšení o 205 miliónů korun. V očekávání je také navýšení průměrného počtu pojištěnců a posilování stavů Armády ČR, díky čemuž dojde i ke vzniku nových kontaktních míst.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP

Podle odhadů České průmyslové zdravotní pojišťovny dojde k přebytku i ve výsledcích z roku 2018. Právě přebytkové hospodaření bude nadále zvyšovat zůstatky na účtech pojišťovny. Ke zvýšení zisku zde dochází od roku 2016.

Rok Saldo
2015 -514 mil. Kč
2016 258 mil. Kč
2017 202 mil. Kč

Oborová zdravotní pojišťovna OZP

Kladné saldo z roku 2017 vystřídá, dle úvah OZP, zhoršení hospodářského výsledku v roce 2018. Příčinou je nastavení úhradové vyhlášky na výdaje za zdravotní služby v roce 2018, nový systém přerozdělování pojistného a realizace odložených investičních akcí.

Rok Saldo
2015 122 mil. Kč
2016 320 mil. Kč
2017 532 mil. Kč


Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda odhaduje, že i výsledky z roku 2018 budou vykazovat mírně přebytkové hospodaření. Ačkoliv docházelo ke zvýšení výdajů na úhradu zdravotních služeb, stejně tak došlo i k dalšímu nárůstu příjmů jak od plátců, tak i od státu.

Rok Saldo
2015 -25 mil. Kč
2016 -61 mil. Kč
2017 104 mil. Kč


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ZPMV

Po mnohaletém deficitním hospodaření se ZPMV konečně pohybuje v pozitivních výsledcích. Dokonce očekává, že i výsledky z roku 2018 se budou pohybovat v kladných hodnotách, i když nedosáhnou takové částky, jako v roce 2017.

Rok Saldo
2015 -458 mil. Kč
2016 -282 mil. Kč
2017 276 mil. Kč


Revírní bratrská pokladna RBP

Za více než polovinu pojištěnců Revírní bratrské pokladny je plátcem stát. Tato pojišťovna působí ve vysoce ekologicky zatíženém regionu s nutnou potřebou prevence rizik, spojených se zaměstnáním klientely především v hornictví. Pojišťovna také registruje pokles pojištěnců a to zhruba o 0,4 %.

Rok Saldo
2015 -149 mil. Kč
2016 -25 mil. Kč
2017 -73 mil. Kč


Komerční zdravotní pojišťovny

Pokud se chcete ještě dobrovolně připojistit, využít k tomu můžete již zmiňované komerční pojištění. To vám sjednají v komerční zdravotní pojišťovně a to na základě vašich požadavků.

Získat tak můžete nejen plnění kvůli nemoci či úrazu, ale také v případě hospitalizace s nadstandardními službami. Plnění vám může uhradit i nadstandardní péči o zuby, ztrátu příjmu kvůli nemoci či úrazu, či speciální asistenční služby.

Pokud vás zajímá, jak jsou na tom komerční pojišťovny se zisky podívejte se na náš článek Zisky pojišťoven. Budete překvapeni!

Srovnání spořicích účtů

Komentáře

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Srovnání spořicích účtů