Náhledový obrázek článku

Zisky pojišťoven – přehled

Veronika CvejnováAutor článku

V České republice v současné době působí několik desítek pojišťoven, které mají povolení k provozování své činnosti. Zajímá vás, jak si vedou a zda jsou jejich zisky v plusu nebo mínusu? A jak si vede ta vaše?

V čem spočívá princip pojištění?

Pojištění slouží k ochraně života a majetku před nenadálými událostmi, které nás v životě mohou potkat. Jak se říká: "Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech." S pojištěním můžete alespoň částečně pokrýt výpadky příjmů nebo škodu na majetku.

Při podpisu smlouvy se pojistitel zavazuje k tlumení dopadu negativních škodních událostí a pojištěnec se zavazuje, že bude řádně platit pojistné. Pojistníci také společně přispívají do tzv. pojistného fondu, který se používá k úhradě možných finančních potřeb. O tomto fondu rozhoduje pojišťovna a přispívá se do něj v rámci platby pojistného.

Základní principy:

  • Princip nahodilosti: pojišťujete si pravděpodobnost v procentech, že se vám nějaká událost může stát
  • Princip solidárnosti: všichni, kdo platí pojištění, odvádí peníze do jednoho "košíčku s penězi". Z něj se v případě potřeby vyplácí pojistná událost

Pojišťovny v ČR

Pojišťovny se dají charakterizovat jako instituce, které za úplatu poskytují podnikatelům nebo občanům ochranu před určitými nahodilými riziky. Jejich cílem je dosáhnout zisku. V České republice se pojišťovny nemohou zřizovat bez povolení státního orgánu (v rámci koncesního systému).

Toto povolení uděluje Česká národní banka. Do roku 2006 bylo udělování licencí v kompetenci Ministerstva financí České republiky. U nás mohou působit tuzemské pojišťovny i zahraniční. Některá pojištění uzavřete i v bance, spořitelně nebo v cestovní kanceláři.

Co nabízí komerční pojišťovny?

  • Pojištění osob: investiční ŽP, kapitálové ŽP, rizikové ŽP, důchodové pojištění, vkladové pojištění, univerzální pojištění, pojištění dětí, pojištění úrazu, zdravotní pojištění cizinců
  • Pojištění majetku občanů: pojištění budov, pojištění domácnosti
  • Pojištění motorových vozidel: povinné ručení, havarijní pojištění
  • Pojištění odpovědnosti za škodu: občané, podnikatelé a průmysl
  • Ostatní pojištění: pojištění podnikatelů, pojištění právní ochrany, cestovní pojištění, pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven vznikla v lednu 1994 jako zájmové sdružení na organizaci a podporu pojišťoven a zajišťoven. Jedná se o právnickou osobu se sídlem v Praze. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe. Má především zastupovat a hájit zájmy pojišťoven před orgány státní správy a dalším osobám. Má 25 řádných členů a 2 se zvláštním statusem.

Zisky pojišťoven

Pojišťovna Čistý zisk 2017 Čistý zisk 2018 Čistý zisk 2019
AEGON/nyní NN 166 mil. Kč NN 279 mil. Kč 504 mil. Kč
Allianz 772 mil. Kč 1 719 mil. Kč 1 440 mil. Kč
AXA 353 mil. Kč 609 mil. Kč 456 mil. Kč
ČPP 487 mil. Kč 478 mil. Kč 641 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna 3 964 mil. Kč 3 115 mil. Kč nelze dohledat
ČSOB pojišťovna 859 mil. Kč 904 mil. Kč 1, 197 mld. Kč
Direct -149 mil. Kč - 47 mil. Kč 18 mil. Kč
ERV Evropská pojišťovna 34 mil. Kč 51 mil. Kč 48 mil. Kč
Komerční pojišťovna 437 mil. Kč 547 mil. Kč 580 mil. Kč
Kooperativa 1 932 mil. Kč 2 788 mil. Kč 3 800 mil. Kč
Pojišťovna České spořitelny 1 088 mil. Kč ukončila svoji činnost 31.12.2018 a všichni její klienti se stali klienty pojišťovny Kooperativa
UNIQUA pojišťovna 272 mil. Kč 323 mil. Kč 612 mil. Kč
Slavia pojišťovna 51 mil. Kč 55 mil. Kč nelze dohledat

Etický kodex

Kodex etiky v pojišťovnictví má napomáhat v prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a pomoct mu ve zdravém vývoji. Pojišťovací makléř musí vyvinout maximální snahu proto, aby hájil zájmy svých klientů a nabídnul jim optimální pojistné programy podle jejich potřeb, ale zároveň i nabídky na trhu. Spolu s tím musí respektovat i platné právní předpisy, uchovat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování platných norem.

Proč se nechat pojistit?

Myslíte si, že se vám nikdy nic nestane? No, doufejme, že ano. Ale jste opravdu ochotni se na to spolehnout? Stačí si jen přečíst noviny nebo poslechnout zprávy. Určitě není nutné mít každé pojištění, které se na trhu vyskytuje. Ovšem v některých případech je pojištění více než nezbytné a stojí za zvážení.

Mám zájem o pojištění