Fakta o pojišťovnách: kolik mají klientů?

,

Uvažujete o změně zdravotní pojišťovny? Nebo vás pouze zajímá, jak na tom jednotlivé instituce jsou? Jedním z hlavních ukazatelů je počet klientů pojišťoven. Představíme si, kolik klientů má největší česká pojišťovna a jak jsou na tom ty ostatní.

Pojišťovny v České reppublice

Na území České republiky působí 7 zdravotních pojišťoven. Dominantní postavení na trhu si udržuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má největší počet pojištěnců. V závěsu za ní jsou pak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

Mezi menší pojišťovny pak patří Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Nejmenšími pojišťovnami jsou nakonec Revírní bratrská pokladna (RBP)Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ).

Buťte v obraze a podívejte se, jaké jsou Zisky veřejných pojišťoven v České republice, a jak na tom jsou s penězi komerční pojišťovny.

Počet klientů pojišťoven

Jednotlivé pojišťovny nemají klienty rozděleny rovnoměrně. Z celkového počtu pojištěnců, který činí 10,5 miliónu, má nejvíce z nich pojišťovna VZP – celkem 57 %. Při sečtení klientů ostatních pojišťoven se však nedostaneme ani k takovému výsledku, který by byl roven VZP. Jednoduše řečeno, všechny ostatní pojišťovny dohromady mají méně klientů, než dominantní VZP.

U pojišťoven však můžeme kromě počtu klientů sledovat také počet pojištěnců na zaměstnance. Tento ukazatel vám pomůže vytvořit si obrázek, v jaké pojišťovně mají zaměstnanci napilno a kde se vám budou pravděpodobně více věnovat. Není to však rozhodující faktor, vždy záleží na okolnostech dané události.

Počet klientů komerčních pojišťoven se dozvíte v našem článku zde.

Pojďme se podívat do tabulky, jak na tom jednotlivé pojišťovny doopravdy jsou.

ukazatel VZP ZPMV ČPZP OZP
Počet klientů pojišťoven 5 926 000 1 307 000 1 244 000 731 000
Počet klientů na zaměstnance
1 624 2 029 1 947 1 864
ukazatel VoZP RBP ZPŠ
Počet klientů pojišťoven 700 000 430 000 143 000
Počet klientů na zaměstnance 1 647 1 876 1 835

* Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ekonomická analýza
zdravotních pojišťoven v České republice 2018

Podle dat, uvedených v tabulce, je pojišťovnou s největším počtem klientů jednoznačně VZP, která registruje 5 926 000 pojištěnců. Hned za ní je ZPMV, jenž dosahuje 1 307 000 klientů. Další pojišťovny se drží v závěsu za nimi.

Co se týče počtu klientů na zaměstnance, nejlépe na tom je opět VZP, která má největší počet poboček v České republice a může tak komfortněji poskytovat své služby.

Hospodaření jednotlivých pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)

V roce 2018 pocítila VZP nižší nárůst objemu mezd v Čechách a z důvodu nižší nezaměstnanosti také pokles státních pojištěnců. Cílem VZP je nadále sledovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a zajistit tak pojištěncům kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Průměrné náklady na pojištěnce VZP se pohybují okolo 28 tisíc korun, za rok 2018 jsou tyto náklady historicky nejvyšší. Hospodaření VZP by mělo být mírně přebytkové.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

ZPMV očekávala v roce 2018 hospodaření s mírným přebytkem, i když s růstem celkových výdajů oproti příjmům. Došlo také k růstu výdajů na zdravotní služby. Cílem ZPMV je zajistit pojištěncům dostupnost zdravotních služeb ve všech odbornostech a regionech.

Průměrné náklady na pojištěnce odhaduje ve výši 25 tisíc korun. Hospodaření ZPMV je též, jako u VZP, mírně přebytkové.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

ČPZP měla v plánu dosáhnout v roce 2018 přebytkového hospodaření, které je u ní sledováno již od roku 2016. Počet pojištěnců na jednoho zaměstnance zůstal více méně neměnný od předchozího roku.

Co se týče počtu pojištěnců, u ČPZP dochází průměrně ke vzrůstu o necelé 2 000 klientů. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 25 500 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Hospodaření OZP je bylo očekáváno jako mírně deficitní – oproti roku 2017 by mělo tedy dojít ke zhoršení. Došlo k růstu výdajů, který předstihl příjmy. Pojišťovna také zaznamenává mírný růst celkového počtu pojištěnců (cca o 1100) a také počtu zaměstnanců (cca o 20).

Prioritou OZP je rozšíření sítě poskytovatelů a zajištění okamžité dostupnosti lékaře. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 24 tisíc korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

VoZP pocítila v roce 2018 mírný nárůst pojištěnců. Z důvodu posilování Armády České republiky je nárůst ovlivněn zejména vznikem nových pracovních míst. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují ve výši 25 800 korun, přičemž tato částka je u VoZP historicky nejvyšší.

Cílem VoZP je zajištění optimální míry zdravotních služeb v ČR, čímž dosahuje kvalitně vytvořenou sítí preventivních zdravotních služeb včetně vojenských zařízení. Podle údajů hospodaří VoZP mírně přebytkově.

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Sestavení plánu na rok 2018 u RBP významně ovlivnil počet pojištěnců a výběr pojistného. Předpokládalo se snížení počtu klientů o 0,4 %. RBP si chce zachovat regionální charakter a postupně se rozšířit i na Moravu, do Slezska a Ústeckého kraje.

Náklady na jednoho pojištěnce vychází přibližně 24 900 korun. RBP si klade za cíl zajištění kvalitních a dostupných zdravotních služeb. Hospodaření v roce 2018 vykazuje rovnoměrné.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

ZPŠ plánovala v roce 2018 mírně přebytkové hospodaření. Z hlediska nárůstu zůstatků na bankovních účtech o 8,8 % je ZPŠ považována za jednu z nejstabilnějších zdravotních pojišťoven. Na rok 2018 byl též plánován nárůst o jednoho zaměstnance, stejně tak došlo ke vzrůstu průměrného počtu pojištěnců.

Cílem ZPŠ je zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 26 500 korun.

Závěrem

Hospodaření všech zdravotních pojišťoven v ČR nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Z hlediska počtu klientů i počtu pojištěnců na zaměstnance je na tom zcela jistě nejlépe VZP. Za nejstabilnější pojišťovnu je považována ZPŠ, která si udržuje poměrně vysoké zůstatky na svých účtech. Všechny pojišťovny také zvýšily v roce 2018 náklady na zdravotní služby a systém zdravotního pojištění byl stabilní právě díky výraznému nárůstu české ekonomiky.

Zdrojem zde uvedených údajů byla Ekonomická analýza zdravotních pojišťoven v ČR Ministerstva zdravotnictví.

Mám zájem o pojištění
Fakta o pojišťovnách: kolik mají klientů? 4 5 1 4 hlasy, přidejte svůj!

Komentáře (1)

Sedlák

V článku je použita "zvláštní" logika v odstavci " U pojišťoven však můžeme kromě počtu klientů sledovat také počet pojištěnců na zaměstnance. Tento ukazatel vám pomůže vytvořit si obrázek, v jaké pojišťovně mají zaměstnanci napilno a kde se vám budou pravděpodobně více věnovat.". Tedy jinými slovy, čím více bude v pojišťovně zaměstnanců, tím zřejmě lépe - budou se nám více věnovat. Logicky připadne více z vybraných peněz na nelékařské účely.

Napište komentář

Mám zájem o pojištění