Fakta o pojišťovnách: kolik mají klientů?

Veronika Cvejnová

Uvažujete o změně zdravotní pojišťovny? Nebo vás pouze zajímá, jak na tom jednotlivé instituce jsou? Jedním z hlavních ukazatelů je počet klientů pojišťoven. Představíme si, kolik klientů má největší česká pojišťovna a jak jsou na tom ty ostatní.

Pojišťovny v České republice

Na území České republiky působí 7 zdravotních pojišťoven. Dominantní postavení na trhu si udržuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má největší počet pojištěnců. V závěsu za ní jsou pak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

Mezi menší pojišťovny pak patří Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Nejmenšími pojišťovnami jsou nakonec Revírní bratrská pokladna (RBP)Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ).

Buďte v obraze a podívejte se, jaké jsou Zisky veřejných pojišťoven v České republice, a jak na tom jsou s penězi komerční pojišťovny.

Počet klientů pojišťoven

Jednotlivé pojišťovny nemají klienty rozděleny rovnoměrně. Z celkového počtu pojištěnců, který činí 10,5 miliónu, má nejvíce z nich pojišťovna VZP – celkem 57 %. Při sečtení klientů ostatních pojišťoven se však nedostaneme ani k takovému výsledku, který by byl roven VZP. Jednoduše řečeno, všechny ostatní pojišťovny dohromady mají méně klientů než dominantní VZP.

U pojišťoven však můžeme kromě počtu klientů sledovat také počet smluvních zařízení.

Počet klientů komerčních pojišťoven se dozvíte v našem článku zde.

Pojďme se podívat do tabulky, jak na tom jednotlivé pojišťovny doopravdy jsou.

ukazatel VZP ZPMV ČPZP OZP
Počet klientů pojišťoven 5 950 000 1 314 389 1 263 043 733 000
Počet smluvních zařízení
24 021 25 730 25 000 23 000
ukazatel VoZP RBP ZPŠ
Počet klientů pojišťoven 697 604 428 500 144 401
Počet smluvních zařízení 24 745 9 600 6 615


Podle dat, uvedených v tabulce, je pojišťovnou s největším počtem klientů jednoznačně VZP, která registruje 5 950 000 pojištěnců. Hned za ní je ZPMV, jenž dosahuje 1 314 389 klientů. Další pojišťovny se drží v závěsu za nimi.

Co se týče počtu smluvních zařízení, nejlépe na tom je opět ZPMV, následuje ČPZP, VoZP a až za nimi VZP.

Hospodaření jednotlivých pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP)

K hospodaření VZP 2019 zatím neexistují žádné výroční zprávy. Můžeme se tedy řídit pouze výroční zprávou za rok 2018.

V roce 2018 pocítila VZP nižší nárůst objemu mezd v Čechách a z důvodu nižší nezaměstnanosti také pokles státních pojištěnců. Cílem VZP je nadále sledovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a zajistit tak pojištěncům kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Průměrné náklady na pojištěnce VZP se pohybují okolo 28 tisíc korun, za rok 2018 jsou tyto náklady historicky nejvyšší. Hospodaření VZP by mělo být mírně přebytkové.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Stejně jako u předchozí VZP, zatím ani ZPMV nedala k dispozici výroční zprávu za rok 2019. Můžeme tedy nahlédnout pouze do roku 2018.

ZPMV očekávala v roce 2018 hospodaření s mírným přebytkem, i když s růstem celkových výdajů oproti příjmům. Došlo také k růstu výdajů na zdravotní služby. Cílem ZPMV je zajistit pojištěncům dostupnost zdravotních služeb ve všech odbornostech a regionech.

Průměrné náklady na pojištěnce odhaduje ve výši 25 tisíc korun. Hospodaření ZPMV je též, jako u VZP, mírně přebytkové.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

ČPZP měla v plánu dosáhnout v roce 2019 udržení bilance hospodaření, které je od roku 2016 přebytkové. Počet pojištěnců na jednoho zaměstnance zůstal více méně neměnný od předchozího roku.

Co se týče počtu pojištěnců, u ČPZP dochází průměrně ke vzrůstu o 0,7 % pojištěnců. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 26 638 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Za rok 2019 eviduje OZP výsledky svého hospodaření jako příznivé. Pojišťovna zaznamenala mírný pokles počtu pojištěnců, který byl ale eliminován příchodem 7 438 cizinců a počtem narozených dětí klientkám (celkem 8 216).

Prioritou OZP je rozšíření sítě poskytovatelů a zajištění okamžité dostupnosti lékaře. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 24 tisíc korun.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

VoZP pocítila v roce 2019 nárůst příjmů o 6,6 %, avšak stejně tak mírně narostly i náklady na zdravotní péči (o 8,2 %). Prioritou zdravotní politiky VoZP bylo a je zajištění dostupnosti kvalitních a bezpečných zdravotních služeb podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnců.

Pojišťovna zaznamenala mírný pokles pojištěnců – o 0,4 %. Počet pojištěnců také výrazně ovlivňují neustálé příchody a odchody členů Armády ČR. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se vyšplhaly na 27 987 korun, přičemž tato částka je u VoZP historicky nejvyšší.

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Revírní bratrská pokladna zatím nezveřejnila výroční zprávu za rok 2019, ale uveřejnila plány pro rok 2020. V nich očekává příjmy ve výši 13 miliard korun, které tak oproti roku 2018 narostou o 6 %.

Cílem RBP je stejně jako v předchozích letech alokovat ve svém rozpočtu dodatečné finanční zdroje pro zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb, zejména pro chronická onemocnění.

Pojišťovna po několik let vykazuje stabilní hospodaření, přičemž v této oblasti je dle organizace Health Care Institut opět druhou nejlepší ZP v ČR. O stabilitě lze u této pojišťovny hovořit i v případě počtu pojištěnců, který se pohybuje okolo 428 tisíc.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se můžeme podívat na hospodaření v roce 2018, výroční zprávu za rok 2019 zatím ještě nezveřejnila.

ZPŠ plánovala v roce 2018 mírně přebytkové hospodaření. Z hlediska nárůstu zůstatků na bankovních účtech o 8,8 % je ZPŠ považována za jednu z nejstabilnějších zdravotních pojišťoven. Na rok 2018 byl též plánován nárůst o jednoho zaměstnance, stejně tak došlo ke vzrůstu průměrného počtu pojištěnců.

Cílem ZPŠ je zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují okolo 26 500 korun.

Závěrem

Hospodaření všech zdravotních pojišťoven v ČR nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Z hlediska počtu klientů i počtu pojištěnců na zaměstnance je na tom zcela jistě nejlépe VZP. Za nejstabilnější pojišťovnu je považována ZPŠ, která si udržuje poměrně vysoké zůstatky na svých účtech. Všechny pojišťovny také zvýšily v roce 2018 i 2019 náklady na zdravotní služby.

Systém zdravotního pojištění byl stabilní právě díky výraznému nárůstu české ekonomiky, který měl pozitivní vliv na ekonomiku i v roce 2019. Samozřejmě můžeme nadále očekávat, že hospodaření pojišťoven v roce 2020 výrazně ovlivní epidemie koronaviru.

Zdrojem zde uvedených údajů byla Ekonomická analýza zdravotních pojišťoven v ČR Ministerstva zdravotnictví a výroční zprávy jednotlivých pojišťoven.

Mám zájem o životní pojištění
78 100 0

Komentáře (3)

borska napsal

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra odmítá pacientům proplácet platby, na něž mají ze zákona nárok. Zatímco své pacienty nechá trpět bez pomoci v bolestech, financuje nesmysly a de facto tuneluje peníze (viz článek v HN o gay barech v Brně, kterým ZPMV zaplatila 23 mil. Kč za fiktivní převozy pacientů...).

Nechoďte k ZPMV!

Zdenek napsal

Zvláštní, článek je datován 14.1.2021, ale podle obsahu a komentáře je přibližně z října roku 2019...

Sedlák napsal

V článku je použita "zvláštní" logika v odstavci " U pojišťoven však můžeme kromě počtu klientů sledovat také počet pojištěnců na zaměstnance. Tento ukazatel vám pomůže vytvořit si obrázek, v jaké pojišťovně mají zaměstnanci napilno a kde se vám budou pravděpodobně více věnovat.". Tedy jinými slovy, čím více bude v pojišťovně zaměstnanců, tím zřejmě lépe - budou se nám více věnovat. Logicky připadne více z vybraných peněz na nelékařské účely.

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Mám zájem o životní pojištění