Náhledový obrázek článku

Jak funguje úvěr ze stavebního spoření? Vyplatí se vám?

Tým DuoFinance.cz

Stavební spoření je nám všem asi důvěrně známé. Ale mnoho z nás toho moc neví právě o úvěru ze stavebního spoření, který se může stát skvělou volbou při ukončení smlouvy o stavebku. Slibuje totiž zvýhodněnou úrokovou sazbu a zajímavé podmínky. Jak úvěr ze stavebního spoření funguje a jaké má výhody i nevýhody?

Zajímá-li vás vše o stavebním spoření již od uzavření smlouvy, doporučuji číst již od článku jak funguje stavební spoření. Tento článek pak plynule navazuje.

Ve zkratce o stavebku

Stavební spoření je specifickým druhem spoření, které se nejčastěji sjednává za účelem naspoření určité částky na rekonstrukci, výstavbu či koupi nemovitosti.

Cílovou částku si stanovuje sám zákazník, a to již v okamžiku uzavírání smlouvy. Cílem je poté tuto částku za pomocí úrokového zhodnocení a státní podpory naspořit. Vklady do spoření lze posílat jednorázově nebo pravidelně, a to měsíčně, čtvrtletně nebo i jednou ročně.

S vloženými penězi nelze po dobu vázací lhůty (minimálně 6 let) disponovat, jinak klient přichází o státní podporu, kterou za dobu spoření získal.

Státní podpora

Stavební spoření je oblíbené zejména díky štědrosti státu, který nabízí maximální roční příspěvek ve výši 2 000 Kč. Tento příspěvek získáte pouze tehdy, pokud ročně naspoříte alespoň 20 000 Kč. Naspoříte-li více, vyšší příspěvek již nedostanete.

Ukončení stavebního spoření

Postupně se dostáváme k tomu, jaká cesta vede k úvěru ze stavebka.

Stavební spoření můžete ukončit dvěma způsoby. Prvním z nich je výpověď smlouvy o stavebním spoření, která když je vypovězena po vázací lhůtě, klient získá naspořenou částku a státní podporu. Je-li výpověď ukončena před vypršením vázací lhůty, klient přijde o nárok na státní podporu a zaplatí % poplatek z cílové částky (jeho výše závisí na konkrétní spořitelně).

Druhou možností je navázání úvěrem ze stavebního spoření, který bude použit pro financování bydlení. V tomto případě nezáleží na tom, zda dojde k ukončení stavebního spoření před nebo po skončení vázací lhůty, ale nárok na vyplacení státní podpory zde zůstává.

Podmínky získání úvěru

Abyste mohli získat úvěr ze stavebního spoření, je nutné splnit několik základních podmínek stanovených zákonem a také podmínky konkrétní stavební spořitelny.

Zákonné podmínky jsou:

 • Minimální doba spoření 2 roky
 • Minimální naspořená částka na účtu klientaobvykle 30 až 60 % z cílové částky

Podmínky spořitelny

 • Dosažení stanovené výše hodnotících parametrů VOPsama spořitelna hodnotí délku a intenzitu spoření
 • Klient musí prokázat bonitu
 • Je nutné doložit účel úvěru
 • Nižší úvěry požadují ručitele
 • Vyšší úvěry požadují nemovitost do zástavy
 • Individuální podmínky dané instituce poskytující stavební spoření

Dalšími samozřejmými podmínkami jsou poté bonita klienta – klient musí být schopný splácet úvěr a být dostatečně zajištěný. K tomu mu mohou dopomoci ručitelé nebo zástava nemovitosti.

Splníte-li všechny tyto podmínky, vysloužíte si právo na poskytnutí řádného úvěru. Výše úrokových sazeb se pohybují okolo 3–4 %. Ve srovnání s dnešními hypotékami jsou stavební spořitelny znatelně pozadu.

Účel úvěru ze stavebka

Úvěr ze stavebního spoření se používá na účely určené zákonem, kterými jsou:

 • Koupě nemovitosti
 • Výstavba nebo stavební úpravy
 • Oprava ubytovacích prostorů
 • Pevně vystavěné vybavení
 • Stanovené účely ve prospěch osoby blízké

Výhodou je, že úroky z úvěru lze odečíst od základu daně, a to až do výše 300 000 Kč za rok.

Typy úvěru ze stavebka

Můžeme se setkat se třemi typy úvěrů ze stavebního spoření. Jsou to:

 • Překlenovací úvěr (meziúvěr)
 • Úvěr ze stavebního spoření (řádný úvěr)
 • Hypoteční úvěr

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr je považován za jakýsi meziúvěr. Klient jej využije v době, kdy potřebuje řešit své bytové potřeby, a to ještě před získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr se tedy stává řešením v době, kdy klient již potřebuje úvěr, ale nemá na něj nárok.

Výše překlenovacího úvěru je menší nebo shodná s cílovou částkou. Stavební spořitelna navíc sama rozhoduje, komu překlenovací úvěr schválí a komu ne. Zajímavostí je, že překlenovací úvěr je splácen jednorázově v okamžiku splnění podmínek pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření.

Po dobu trvání klient hradí pouze úrok a současně nadále spoří sjednaný vklad. Výše úrokové sazby u překlenovacího úvěru není zákonem regulována, může se tedy v průběhu trvání měnit. Úrok navíc bývá nezanedbatelně vyšší, nežli tomu je u řádného úvěru.

O překlenovacím úvěru píše také server Měšec.cz.

Splácení spoření

U tohoto typu úvěru se nacházíme v situaci, kdy nesplácíme úvěr. Dále pokračujeme ve standardním spoření. To znamená, že nám je připisována státní podpora. Zároveň však platíme úroky úvěru. V konečném důsledku můžeme říci, že čerpáme úvěr, platíme za to náležité úroky, avšak úvěr nesplácíme.

Přeměna v řádný úvěr

Ve chvíli, kdy splníme všechny potřebné podmínky, se náš úvěr ze stavebního spoření transformuje v úvěr řádný. To je chvíle radostná, avšak stále se nejedná o to nejlepší, co dnes můžeme dostat.

Pojďme se ale tedy podívat na podmínky řádného úvěru. Pokud vám jej spořitelna "odklepne", získáte garantovanou úrokovou sazbu po celou dobu trvání úvěru. Sazba je stanovena ihned v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření. To je první výhoda.

Tou další je poté možnost předčasného splacení úvěru bez rizika sankcí. Navíc není nutné řešit zajištění nemovitostí, čímž vám odpadá spousty starostí, ale také poplatků.

Úvěr ze stavebka je poskytován ve výši cílové částky po odpočtu již naspořené částky na účtu stavebka. Splácí se pravidelnými měsíčními splátkami, ve kterých jsou již zahrnuty také úroky. Tyto úroky si navíc lze odečíst od daňového základu, a to i v případě překlenovacího úvěru.

Hypoteční úvěr

Ze stavebního spoření můžete také požádat o hypoteční úvěr, který se velmi podobá běžné hypotéce. Díky tomu, že máte u spořitelny již sjednáno stavebko, získáte výhodnější úrokovou sazbu a podmínky. Spořitelna totiž již nemusí složitě ověřovat vaši platební morálku.

Vyplatí se úvěr ze stavebka?

Přemýšlíte-li o úvěru ze stavebního spoření, doporučuji to velice dobře zvážit. Dny slávy již bohužel pominuly. Zajímá-li vás proč, čtěte článek stavební spoření, aneb potápějící se loď.

Na druhou stranu, spořit si na horší časy a nenechat své finance požírat inflací není nikdy na škodu. A pokud jste si jistí, že plánujete v nejbližších letech stavět nebo rekonstruovat, stavebko pro vás může být dobrým startovním polem.

Stavební spořitelny v ČR

Srovnání půjček 2024
Srovnání půjček 2024