Co je to bonita klienta a podle čeho ji banky posuzují?

,

Při sjednávání úvěru se žadatel často setkává s pojmem bonita. Pokud si nejste jistí, co tento pojem znamená a podle čeho bonitu banky posuzují, v našem článku naleznete všechny podstatné informace.

Ačkoliv to občas vypadá, že banky rozdávají půjčky a úvěry na potkání, ne vždy tomu tak je. Každá banka totiž chce půjčit své peníze takovému klientovi, který jí je s jistotou vrátí. Jak ale poznat spolehlivého žadatele o úvěr? Právě od toho vznikl pojem bonita.

Co je to bonita

Bonita je schopnost klienta řádně a včas splácet svůj úvěr. Je důležitým ukazatelem pro banky, které podle ní rozhodují, zda klient půjčku získá nebo mu bude zamítnuta. Bonita ale také ovlivňuje samotnou úrokovou sazbu.
Čím je vyšší, tím klient získá nižší úrok. Je to z toho důvodu, že při nižší bonitě podstupuje banka vysoké úvěrové riziko. To je naopak nutné vykompenzovat vyššími úroky.

Proč banka zjišťuje klientovu bonitu

Při poskytování úvěru se banky nebo jiné úvěrové společnosti vystavují riziku, že klient nebude splátku hradit včas, případně, že úvěr neuhradí vůbec. Toto riziko se nazývá úvěrovým rizikem. Aby ho banka minimalizovala a udržela si stabilitu, prověřuje zájemce o půjčku prostřednictvím bonity. Úvěr pak poskytne takovým žadatelům, u kterých shledá vysokou pravděpodobnost řádného splácení.

Podle čeho se bonita posuzuje

Bonita klienta je posuzována metodou, která se nazývá scoring. Banky do ní zahrnují hned několik faktorů.

Zaměřují se zejména na:

Osobní údaje

  • Věk žadatele Nižší bonita je přisuzována starším zájemcům?
  • Vzdělání Vyšší vzdělání zároveň zvyšuje bonitu?
  • Platební historie Půjčky, záznamy v registrech, kontokorenty?
  • Rodinný stav, bydliště a další faktory

Důležitým faktorem jsou zejména příjmy žadatele. Banka posuzuje všechny trvalé příjmy a u zaměstnanců většinou vyžaduje pracovní poměr na dobu neurčitou. Žadatel by také neměl být ve zkušební době.
Výpočet bonity ovlivňují též výdaje. Do těch jsou zahrnovány platby nájmu, pojistného, stavebního spoření, splátky, alimenty a další.

Co bonitu snižuje

Bonitu klienta snižují jakékoliv nesplacené závazky. Ať už se jedná o kontokorenty, kreditní karty, záznamy v registru dlužníků či exekuce. V případě insolvence vám půjčku banky ani nebankovní společnosti neposkytnou.

Jak provádí banka výpočet bonity

Banka odečte od doložených příjmů klienta výši životního minima. Ta je stanovena u každého žadatele individuálně. Výše životního minima závisí na počtu vyživovaných dětí a dalších osob v jedné domácnosti. Vypočítejte si své životní minimum na kalkulačce zde.

Aby žadatel úvěr získal, záleží na mnoha faktorech. Kromě bonity banka posuzuje také charakteristiku úvěru, a to zejména o jaký typ se jedná a jaká je délka splatnosti.

Co ji naopak zvýší?

Nízká bonita ještě nemusí znamenat katastrofu. Banka vám může půjčku i tak poskytnout, ale bohužel s vyššími úroky. Jak si ale dopomoci ke snížení úrokové sazby? Pomůže například spolužadatel případně ručitel.
Pokud si žadatel k žádosti o úvěr přizve spolužadatele, automaticky se splácení dělí mezi dvě osoby a výpočet bonity je o to vyšší. A zároveň, díky přímé úměře, úrok nižší.

Jaký je rozdíl mezi spolužadatelem a ručitelem

Spolužadatel má stejnou odpovědnost za půjčku jako žadatel. Tyto dvě osoby ji splácí společně.
Ručitel nastoupí do děje teprve v případě, pokud žadatel úvěr nesplácí. Pak bude banka požadovat splacení po něm.

Úvěrové registry

Banky pro stanovení bonity klienta mnohdy zabrousí do úvěrových registrů. Tam lze zjistit podrobné informace o prodlených splátkách, nesplacených kreditních kartách a dalších opožděných platbách. V registru banka najde všechny úvěrové závazky klienta, dokonce i ty splacené.

O jeho spolehlivosti si tak může vytvořit jasnou představu. Žadatelé, u kterých je vidět, že své závazky poctivě splácí či splatili, mají jednoznačně pozitivní hodnocení. Avšak ti, kdo mají špatnou platební morálku, si zadělávají na nízkou bonitu.

Do jakých registrů banky nahlížejí?

Bankovní registr klientských informací (CBCB)
Nebankovní registr klientských informací (CNCB)
SOLUS – zájmové sdružení právnických osob

Členy těchto sdružení jsou kromě bank také úvěrové společnosti, dodavatelé energií, mobilní operátoři a další.

Podrobnější informace, jak registry dlužníků fungují a jakým způsobem požádat o výpis naleznete v našem článku.

Bonita leckdy rozhodne

Bonita může být rozhodujícím faktorem, zda vám finanční instituce půjčí či ne. Kromě toho ovlivňuje i výši úrokové sazby a celkové možnosti, které může banka klientovi nabídnout.

U některých nebankovních půjček, kde žadatel ručí například nemovitostí, nehraje až tak důležitou roli. Avšak, bezproblémové splácení by mělo být v zájmu samotného žadatele. Každý úvěr je velkým závazkem a jeho nesplácení přináší nepříjemné problémy.

Srovnání půjček
Co je to bonita klienta a podle čeho ji banky posuzují? 4 5 1 1 hlas, přidejte svůj!

Komentáře (0)

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Srovnání půjček