Výluky z pojištění? Nenechte se nachytat. Na co si dát pozor

, Martina Mádlová

Přemýšlíte právě teď nad pojištěním? Sjednat si ho určitě není špatný nápad. Dávejte si ale dobrý pozor na to, co podepisujete. Některé formulace a výluky sází na vaši nepozornost a neznalost. Jak se nenechat nachytat?

Co je to výluka z pojištění

S pojmem výluka jste se možná dosud setkali jen při jízdě vlakem. Toto slovo ale používají i pojišťovny a dá se i říct, že má tak trochu podobný význam. V první případě to znamená, že nepojede z nějakého důvodu vlak a vy budete mít nejspíš zpoždění, protože náhradní doprava nepřijede včas a v tom druhém zase přijdete o peníze.

Výluky z pojištění jsou totiž seznamem pojišťovny s uvedenými riziky a událostmi nepatřící do pojistného krytí. V takových případech vám pojišťovna neuhradí škodu. Proto si před výběrem pojišťovny vždy důsledně projděte veškeré podmínky a také výluky. Neváhejte se zeptat, když cokoliv nebudete chápat. V opačném případě vás mohou nepěkně překvapit.

Výluky z pojištění obvykle pojišťovny uvádí v části Všeobecných pojistných podmínek a pak také v Doplňkových pojistných podmínkách. Tam se výluky dotýkají konkrétních typů připojištění a mají vliv přímo na ně a jiné ne. To ovšem ještě není konec. Další výluky vznikají zvláštní dohodou mezi klientem a pojišťovnou podle zdravotního stavu klienta.

Často mají pojišťovny výluk zbytečně moc nebo se lidem příliš nelíbí a mají v nich zmatek. Tento problém slibuje napravit online životní pojištění Mutumutu, které garantuje jen osm naprosto jasných a přehledných výluk.

Obecné dělení výluk

Výluky z pojištění lze v obecné rovině rozdělit do čtyř různých kategorií.

 • Výluky, které nejdou ovlivnit: válečné konflikty, vzpoury, povstání, teroristické útoky apod. Některé pojišťovny neplní jen v případě, kdy se klient vzpoury aktivně účastní a jiné vůbec
 • Výluky ovlivnitelné: opilost, požití omamných a psychotropních látek, některé pojišťovny odmítají vyplatit pojistku i v případě sebevraždy uskutečněné do dvou let od podpisu smlouvy
 • Výluky specifické u určitého připojištění: může se stát, že vám pojišťovna odmítne vyplatit pojistku, když k úrazu dojde v přímo souvislosti s vaší, již dříve diagnostikovanou, nemocí. Souvislost musí prokázat pojišťovna. Další překážkou bývá skutečnost, že klient úmyslně nedbá léčebných postupů nebo nevyhledá lékařskou pomoc. Výlukami jsou i kosmetické úkony, které nejsou nezbytné z lékařského hlediska, sporty hazardní povahy, lezení bez jištění apod.
 • Výluky na základě zdravotního stavu pro danou osobu: specifické výluky podle zdraví každého člověka. Klient musí vyplnit zdravotní dotazník nezkresleně a pravdivě. Když zamlčí nějaký zdravotní problém nebo minulý úraz, nemusí později pojišťovna chtít plnit

Na co si dávat pozor

Mezi nejméně populární výluku z pojištění dozajista patří zanedbání povinnosti pojištěného. To je situace, kdy vám pojišťovna nechce nic zaplatit, protože jste podle ní viníkem škody. A dostat se do takové situace můžete klidně i zcela nevědomky. Stačí si vybrat špatný visací zámek, který neodpovídá bezpečnosti, jakou pojišťovna požaduje. Nebo třeba když necháte stát auto na parkovišti s mírně otevřeným okénkem či ponecháte mobil v šatně.

Malé zanedbání vás může stát hodně peněz. Proto mějte o výlukách přehled a zároveň vždy jasně a srozumitelně informujte pojišťovnu o všech změnách či situacích, kdy uplatňujete nějakou škodu.

Nejhloupější výluky z pojištění

Víte, že existuje anketa o Nejabsurdnější výluku z pojištění? Vznikla proto, aby veřejnost měla větší zájem o tuto problematiku a víc ji začaly řešit i samotné pojišťovny. Výsledky soutěže, kterou vyhlásil server bankovnipoplatky.com, byly vyhlášeny v červnu roku 2018. Podívejte se na ně.

 • Zanedbání povinnosti pojištěného
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné nebo podobné věci
 • Výluka kvůli nejednoznačné identifikaci
 • Vznik nepředvídatelných okolností
 • Slovní popis podobných situací a hraní si se slovíčky
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci
 • Výluky omezující běžné životní situace s cílem prodat další pojistné produkty
 • Pojištění výrobku v záruce
 • Karenční doba

Co všechno garantuje pojišťovna?

Jakmile uzavřete smlouvu s nějakou pojišťovnou, musíte vy i ona instituce respektovat stanovené pojistné podmínky. Záleží ovšem na tom, zda toto bude platit po celou dobu trvání pojištění, nebo může dojít i k nějakým změnám ze strany pojišťovny. A když ano, tak za jakých podmínek?

Na to byste se měli zeptat při sjednávání smlouvy. Musíte vědět, zda máte fixní částku po celou dobu nebo se vám pojistné může zvýšit, zda bude pojišťovna při oceňování konkrétního úrazu postupovat podle tabulek platných při podpisu smlouvy nebo v době, kdy k události došlo.

Jaké má pojištěný člověk povinnosti?

I vy, jako pojištěný, máte nějaké povinnosti, se kterými byste se měli dopředu seznámit. Například máte v průběhu trvání smlouvy tzv. oznamovací povinnost. Hlásit musíte jakékoliv změny v osobních údajích, v trvalém bydlišti apod.

Je nutné oznámit i změny, které by ovlivnily pojistné riziko. Obvykle sem patří změna povolání, provozování rizikových aktivit, výrazná změna ve finančním přijmu apod. Zjistěte si, jaké informace pojišťovna chce vědět i během trvání pojistky, aby vám pak nekrátila plnění třeba kvůli jednomu zapomenutému e-mailu.

Nebojte se výluk z pojištění

Výluk z pojištění se rozhodně bát nemusíte. Primárně jsou stanovené proto, aby byla jasně určená pravidla, kdy má klient právo na pojistné plnění, a kdy ne. Mají zajišťovat dodržování pravidel mezi klienty a pojišťovnami a stejné podmínky pro všechny klienty bez výjimky. Zjistěte si je a lépe rozpoznáte, zda je pro vás pojišťovna vhodná nebo ne. A pamatujte. Smlouva, která dokáže plnit vždy a za každé situace, neexistuje.

Mám zájem o pojištění

Komentáře

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Mám zájem o pojištění