Náhledový obrázek článku

Karenční doba, na co si dát pozor?

Veronika CvejnováAutor článku

S pojmem karenční doba jste se jistě setkali během sjednávání pojištění nebo například při počátku pracovní neschopnosti. Věděli jste, že právě karenční doba může významně ovlivnit vyplacení pojistného plnění? V roce 2019 se navíc chystá zrušení třídenní karenční doby! Více se dozvíte v našem článku.

Co je to karenční doba

Vezmeme-li to obecně, karenční doba je vlastně čekací lhůta. Podle Wikipedie.cz se jedná o pevně stanovenou dobu, která musí uplynout, aby nastala určitá právní skutečnost, která by jinak nastala již dříve.

S karenční dobou se tedy můžeme setkat ve více oblastech našeho života. My se podíváme na ty nejčastější, kterými je pojištění a pracovní neschopnost.

Mimochodem, přečtěte si náš článek o tom Proč si založit pojištění pracovní neschopnosti.

Nejznámější karenční dobou v České republice je právě ta třídenní, která souvisí s náhradou mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti. Vysvětlíme si, jak tato karenční doba funguje a jaké nás čekají změny v roce 2019.

Karenční doba a pracovní neschopnost

Jak už jsme zmínili, karenční doba souvisí s pracovní neschopností. Pokud tedy onemocníte, podle stávajícího zákona nedostanete v prvních třech dnech žádnou náhradu mzdy.

Poté připadá povinnost finančně zabezpečit nemocného zaměstnance v období následujících 14 kalendářních dnů na zaměstnavatele.

Následně, od 15. dne nemoci, získává zaměstnanec nemocenskou dávku od České správy sociálního zabezpečení. Ta dosahuje 60 % denního vyměřovacího základu.Součet hrubých příjmů za poslední rok vydělený počtem dní v roce a snížený o tzv. redukční hranici.

Změna v roce 2019

V lednu 2019 prosadila poslanecká sněmovna zrušení třídenní karenční doby od července téhož roku. To znamená, že firmy budou muset svým zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy v nemoci již od prvního dne neschopnosti. Tato náhrada bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pojištění pracovní neschopnosti a karenční doba

Jste-li pojištěni na pracovní neschopnost, jistě vás zajímá jak to je v tomto případě s karenční dobou. Vysvětlíme vám to!

Pojišťovna vám v případě pracovní neschopnosti nevyplácí denní dávku za všechny dny trvání nemoci, ale až ode dne sjednaného ve smlouvě.

Pravidlem u většiny pojišťoven bývá, že nejdřívějším dnem, od kterého dostanete plnění, je 8. den nemoci.

Proto si vždy, před sjednáním pojistné smlouvy, ověřte stanovenou karenční dobu. V případě nemoci by vás mohla nemile překvapit! Viz názorný příklad.

  • Onemocníte na 25 dní, ale o finanční situaci se nebojíte, máte přeci sjednané pojištění pracovní neschopnosti. Jenže to jste si sjednali s karenční dobou 25 dní, bude tedy platné od 26. dne nemoci. Jedná se o jeden jediný den, ale bohužel v tomto případě nedostanete od pojišťovny pojistné plnění. Dejte si na to proto pozor.

Karenční doba v pojištění

Další podstatný význam má karenční lhůta v pojištění, zejména při sjednávání pojistné smlouvy, a v případě pojistné události také během plnění.

Význam karenční doby v pojištění

I v pojištění je karenční doba pouze krycí název pro čekací lhůtu. Také se tedy jedná o dobu, před jejíž uplynutím nenastavá pojistné plnění. K čemu ale v tomto případě slouží?

Hlavním významem karenční doby je ochrana samotné pojišťovny před pojistným podvodem ze strany pojištěného. Karenční doba totiž běží od počátku vaší smlouvy a to tak dlouho, jak je ve smlouvě nastaveno. Může to být měsíc, několik měsíců, i půl roku. To závisí na typu pojištění, pojišťovně, a dalších okolnostech.

Pokud se v průběhu této karenční doby přihodí klientovi pojistná událost, pojišťovna mu nezaplatí ani korunu. Má na to plné právo, pojistník se totiž nachází stále ještě v karenční době.

Po jejím uplynutí má klient nárok na pojistné plnění, ale pouze u pojistných událostí, které proběhly právě po skončení karenční lhůty.

Nejčastější karenční lhůty (nejsou pravidlem)

  • Pojištění invalidity 1- 2 roky
  • Pojištění pracovní neschopnosti 3 měsíce
  • Pojištění závažných onemocnění 6 měsíců

Jednou z mála vyjímek je pojištění Mutumutu.cz. U pracovní neschopnosti, invalidity způsobené úrazem a připojištění smrti nemá žádnou karenční dobu.

Více o Mutumutu.cz se dozvíte v naší recenzi.

Plnění těsně po skončení karenční lhůty

Pokud vám skončila karenční doba a ejhle, zrovna se přihodila pojistná událost, pojišťovna zpozorní a věřte, že i po skončení této lhůty si bude pojistnou událost pečlivě prověřovat. Obrňte se trpělivostí a spolupracujte s pojišťovnou. Nemáte přece co skrývat.

Onemocnění diagnostikovaná před sjednáním pojištění

Chtěli bychom také upozornit na další významný problém, které silně ovlivňuje vyplacení pojistného plnění. Tím jsou onemocnění diagnostikovaná před sjednáním pojistky, ale tak trochu zatajená před pojišťovnou. Nebudeme zde rozebírat právní hledisko celé věci. Přece jenom pojišťovně podepisujete formuláře, ve kterých doslova přísaháte, že jste nic nezatajili.

Ale může se stát, že i banální nemoci či těžko diagnostikovatelné příznaky se mohou během několika měsíců proměnit na noční můru pojištěného. V nemoc, která obrátí váš život vzhůru nohama, ale nemoc, na kterou jste naštěstí pojištění.

Proto pojišťovny důkladně prověřují zdravotní stav pojištěnce i před sepsáním smlouvy, a to zejména probíhá-li tato pojistná událost těsně po skončení karenční lhůty.

Závěr

Na závěr chceme pouze zdůraznit, abyste si při sjednávání pojistné smlouvy vždy zjistili stanovenou délku karenční doby a důkladně prověřili všechny pojistné podmínky. Karenční lhůtou se pojišťovny pouze chrání před pojistnými podvody, kterých se v našem státě koná stále hodně.

Mám zájem o pojištění
81 100 0
Mám zájem o pojištění