Znáte nová pravidla pojištění? Víme, co se změnilo

,

Od prosince 2018 platí nová pravidla pro prodej pojištění. Ta souvisí s celoevropskou směrnicí IDD. Změn rozhodně není málo a kladou si za cíl zvýšit ochranu spotřebitelů. Funguje to?

Směrnice IDD

Směrnice IDD (Insurance Distribution Directive) byla přijata už v roce 2016 jako důležitý evropský regulativ v oblasti prodeje pojištění. Do našeho právního řádu pak byla zakotvena novým zákonem o distribuci pojištění od 1.12.2018 a nahradila původní úpravu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. S každými novými pravidly přichází zmatky a nejistota. Proto si ty nejdůležitější změny shrneme v článku.

Kategorizace zprostředkovatelů

Svět pojišťovacích poradců byl vždy pro laika poněkud nepřehledný. Sjednával vám někdy pojištění někdo z pojišťovny? Pak měl jistě licenci Výhradního pojišťovacího agenta (VPA). Mohl to být ale i Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ), pokud se jednalo o nezávislého poradce. A licencí bylo ještě víc.

Podle nových pravidel jsou nyní poradenské firmy samostatní zprostředkovatelé a jejich poradci mohou nově pracovat jen pro jednu nadřízenou firmu. Jakmile za vámi přijde zástupce firmy, vždy byste měli vědět, za koho jedná. Trochu složitější situace nastává u agentů pojišťoven, kteří mohou být teoreticky vázaní zástupci i samostatní.

Distribuce pojištění a nová pravidla jednání

Kdo chce prodávat a zprostředkovávat pojištění, musí mít oprávnění k této činnosti od České národní banky (ČNB) nebo být zapsán v registru zprostředkovatelů.

Oprávnění k poskytování zprostředkovatelské činnosti je nyní omezeno jen na dobu jednoho roku. Po uplynutí lhůty se musí zaplatit správní poplatek, který lhůtu prodlouží, jinak zanikne.

Nutná je i dostatečná způsobilost samotných osob. Ty musí mít minimálně maturitní zkouškuosvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky a absolvování každoročního dalšího vzdělání v rozsahu 15 hodin u někoho, kdo má akreditaci ČNB.

Zpřísnění sankcí za porušení povinností

Protože se snížil počet subjektů, které je nutné dozorovat, a navíc se i posiluje i odpovědnost za jejich kvalitu, může ČNB lépe dohlížet na plnění pravidel. V rovině sankcí má nyní větší možnosti, jak stíhat za porušení konkrétních povinností a také navyšuje maximální výši pokut.

Větší transparentnost pro zákazníka

Jako ne příliš transparentní se dlouhodobě jeví produkty životního pojištění. Na zlepšení tohoto stavu myslí nová pravidla. Zákazníci teď musí být dostatečně a podrobně informováni. Skoro na dvojnásobek se zvýšil soupis informací, který musí potencionální zákazníci obdržet. Nově musíte přesně vědět výši poplatků nebo složení fondu při volbě investičního pojištění. Nevýhodou tohoto kroku je akorát mnohem větší papírování s tím spojené.

Jaké informace teď nově dostanete u investičního pojištění? Například přesné určení výše částky u odkupného při předčasném ukončení smlouvy, informace o povaze a zdroji střetu zájmů, kolik bude použito na investování, kolik strženo na úhradu ostatních nákladů pojišťovny, kolik strhne pojišťovna na krytí rizik apod.

Více způsobů sjednání

Novinkou v oblasti pojištění je i postup sjednání. Zákon rozlišuje hned tři. Nejjednodušší postup mají drobná pojištění, např. cestovní pojištění.

Druhým stupněm je tzv. doporučení. Tam vám musí poradce nebo agent pojišťovny doporučit vhodné pojištění na základě vašich požadavků a potřeb.

Nejvyšším stupněm a také posledním je rada. Předchází jí velmi podrobné a poctivé zkoumání vašich požadavků (váš investiční profil apod.). Na základě tohoto průzkumu musí poradce prozkoumat svou nabídku a vybrat nejvhodnější produkt. Tato možnost je povinná pouze u investičního životního pojištění, ale může být (dobrovolně) použita i jinde.

Existuje jednoduché a přehledné pojištění?

Zmínili jsme, že uzavírání životního pojištění bylo vždy poměrně nepřehledné a člověk se v něm snadno ztratil. Nyní se má tato situace sice zlepšit, ale zato vás čeká větší papírování. Právě těmto nevýhodám se vyhýbá životní pojištění Mutumutu.

To funguje od října loňského roku a jeho provozovatelé si dali za cíl vytvořit transparentní, jednoduchý a výhodný produkt pro všechny. U Mutumutu se vše řeší on-line, neplatíte žádné poplatky za správu pojištění, vstupní nebo měsíční a ani za zrušení smlouvy. Mají pouhých 8 výluk a 6 stran pojistných podmínek. Co nenabízí je investiční životní pojištění.

Proč ke změnám dochází?

Ne všechno se mění. Zákon přebírá i některá ustanovení z původních pravidel. Stále platí, že se můžete obrátit na finančního arbitra, pokud se cítíte při prodeji poškozeni a není vám uznána reklamace. To se týká jen životního pojištění. Také stále můžete sjednávat tzv. flotilová pojištění. To jsou hromadné pojistky, kde budete jeden z mnoha klientů.

Nová pravidla mají, jak již bylo zmíněno výše, především chránit zákazníky a řešit dlouhodobé potíže s pojištěním spojené. Na druhou stranu se opět zvyšuje množství papírů, které jako klienti dostanete. Už teď se lidé často vyhýbají poctivému zkoumání smluv a dalších listin. Je tedy otázkou, zda je nepřestanou číst úplně. Přesto je dobře, že jsou dány jasné mantinely, které chrání všechny poctivé poskytovatele pojištění i jejich zákazníky.

Mám zájem o pojištění
Znáte nová pravidla pojištění? Víme, co se změnilo 4 5 1 1 hlas, přidejte svůj!

Komentáře (0)

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Mám zájem o pojištění