Náhledový obrázek článku

Jaký je rozdíl mezi spořicím a běžným účtem?

Veronika CvejnováAutor článku

Běžný účet je sice stěžejním bankovním produktem, ale ve finančně nejisté době nesmíme opomíjet ani spořicí účet. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy? Podle čeho je můžeme rozlišovat a mají něco společného?

Rozdíl mezi spořicím a běžným účtem

Vezmeme-li to opravdu jednoduše, běžný účet slouží k běžným finančním úkonům, tedy k ukládání peněz (např. výplaty), transakcím, trvalým příkazům či k nákupům na internetu.

Jedná se o jakousi internetovou obálku, ve které máte uložené peníze. S penězi můžete neomezeně manipulovat, kdykoliv je vybírat jako hotovost v bankomatech, a pokud vám v pomyslné obálce dojdou (a nikdo se nemá k tomu vám je poslat), můžete si je na účet snadno vložit pomocí vkladomatů.

Naopak spořicí účet vám poslouží k uchovávání financí po delší dobu, přičemž tyto finance se vám zhodnocují stanovenou úrokovou sazbou. V současné době se sice úrokové sazby pohybují na velmi nízké hranici, ale na druhou stranu se stále vyplatí našetřené peníze zhodnotit alespoň minimálním úrokem nežli vůbec.

Můžete tak alespoň zčásti zabránit tomu, aby byly vaše poctivě vydělané peníze požírány inflací.

Co je to běžný účet

Jak jsme již psali výše, běžný účet je jedním ze základních produktů banky.

Jaký je účel běžného účtu

Běžný účet je zřizován za účelem hotovostního a bezhotovostního platebního styku. Na účtu klient disponuje svými finančními prostředky, které může využívat k transakcím, výběrům, převodním příkazům, případně finance na účet vkládat.

V celém procesu figuruje banka, která může na účet zasílat nasmlouvané zhodnocení (pokud je běžný účet zhodnocován) a také inkasovat poplatky či penále.

Běžný účet je také takovou křižovatkou bankovních cest, přičemž na něj lze navázat další bankovní instrumenty (dle nabídky banky – trvalé příkazy, inkasa, šeky, platební karty, bankovnictví), ale také bankovní produkty – jako je právě spořicí účet, úvěr, kontokorent a další.

Mezi základní specifikace účtu se řadí:

 • Eviduje finanční transakce mezi bankou a klientem
 • Až na výjimky je otevřen kreditním operacím
 • Klientem může být fyzická nebo právnická osoba
 • Je zřízen obvykle za účelem vkládání financí a jejich užití
 • Lze jej zřídit v cizí měně (tzv. devizový účet)

Pro podnikatele a právnické osoby banky nabízejí speciální běžný účet, který je také nazýván jako podnikatelský, příp. firemní. Tento druh účtu se liší od běžného konta zejména svými specifickými podmínkami.

Banky mívají v nabídce také účty pro mladé, které známe pod názvem běžný studentský účet. Podmínky těchto účtů se často liší, některé jsou určené pouze pro mladé od 18 let do 27 let, některé poslouží jako běžný účet, i když klient již dávno nestuduje.

Běžný účet se od spořicího odlišuje také širšími možnostmi manipulace s vloženými penězi. Na druhou stranu má oproti spořicímu účtu nižší úročení.

Výhody běžného účtu

 • Lehce dostupné finance
 • Bezpečnost vašich peněz
 • Pohodlné provádění transakcí
 • Možnost navázat dalším produktem
 • Přehled nad finanční situací

Co je to spořicí účet

Spořicí účet je hned po běžném účtu velmi významným bankovním produktem. Účelem spořicího účtu je shromáždění finančních prostředků, které klient na určitou dobu "zapůjčí bance". Banka mu za to poskytne zhodnocení těchto financí, které je vyšší nežli u běžného účtu.

Často se zakládá k běžnému účtu, k němuž také bývá vázán. U některých bank je však zcela samostatným bankovním produktem a k jeho založení nemusíte mít běžný účet.

Formy spořicích účtů

Spořicí účet může být veden ve dvou formách:

 • Spořicí účet s výpovědní lhůtou
 • Spořicí účet bez výpovědní lhůty

Charakteristické znaky spořicího účtu

Spořicí účet slouží k uložení peněz po určitou dobu. Zpravidla na něj můžeme peníze kdykoliv vložit, avšak v případě výběru je nutné počítat s výpovědní lhůtou. U většiny bank lze spořicí účet použít i pro odchozí bezhotovostní transakce.

Spořicí účet nebývá zpoplatněn a obvykle si jej lze založit zdarma online k běžnému účtu. Jediným poplatkem bývá poplatek za nedodržení výpovědní lhůty nebo za zrušení účtu. Výše úročení nebývá pevně stanovena, ale vyhlašuje ji banka.

Nejznámější formou spoření je nejen klasický spořicí účet, ale také vkladní knížka. Používány jsou také termínované vklady.

Bezpečnost spořicího účtu

Bezpečnost spořicího účtu je opravdu vysoká, nejedná se o žádný rizikový produkt, o čemž také vypovídá nízká výše zhodnocení. Finanční prostředky na účtu jsou ze zákona pojištěny do 100 %, maximálně však 100 000 EUR.

Výše úrokové sazby

Úroková sazba je závislá na délce výpovědní lhůty a výši zůstatku. V současné době se setkáte se zhodnocením od 0,01 % až do 2 %. U některých družstevních záložen se úrok pohyboval až kolem 5 %, ale nyní je to spíše minulostí.

Je pravdou, že spořicí účet nenabízí kdovíjak závratné zhodnocení vložených peněz, ale má také své výhody. Těmi hlavními jsou nulové riziko a vysoká likvidita vložených financí. Banky si navíc za vedení spořicího účtu obvykle neúčtují žádné poplatky.

Komu je spořicí účet určen?

Spořicí účet je určený všem, kdo disponují dočasně volnými finančními prostředky, které si potřebují bezpečně uložit. Zároveň je však pro ty, kdo neplánují investovat dlouhodobě nebo netouží po vyšším zhodnocení, a tím pádem také vyšším riziku. Před sjednáním spořicího účtu si dejte také pozor na podmínku minimálního vkladu.

Výhody spořicího účtu

 • Lepší zhodnocení financí
 • Nízké riziko – pojištění vkladů
 • Obvykle bez poplatků za založení i vedení
 • Většinou bez výpovědní lhůty
 • Přístup k uloženým financím v bankovnictví

Běžný účet se zhodnocením

Kompromisem mezi oběma účty je běžný účet se zhodnocením. Jedná se o kombinaci běžného a spořicího účtu v jednom. Několik bank má tento produkt ve své nabídce, čímž se snaží zjednodušit klientům správu svých financí, ale zároveň tak přilákat novou klientelu.

V případě běžného účtu se zhodnocením chtějí banky také vyřešit situaci, kdy mají jejich klienti finance ladem uložené na běžných účtech bez využití možnosti zřídit spořicí účet.

Srovnání běžných účtů 2024

Komentáře

Zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Srovnání běžných účtů 2024