Vkladní knížky stále existují. Kdo je nabízí?

,

Může se zdát, že vkladním knížkám už odzvonilo. Není tomu tak. Stále existují, a nikoliv jen v muzeu. Nabízí je přímo banky a pořídit si je mohou i noví klienti. V knížce je jasná a jednoduchá evidence pohybů, snadno se obsluhuje a má tradiční podobu. Které bankovní instituce ještě mají vkladní knížku ve své nabídce?

Co je vkladní knížka?

Vkladní knížka představuje dokument, který potvrzuje uložení peněz na bankovní účet, výběr hotovosti, připsání úroků nebo jinou operaci u vybrané banky. Jedná se o nejstarší formu spoření u nás. Finanční prostředky na vkladních knížkách jsou ze zákona pojištěny.

Oproti termínovaným vkladům nebo spořicím účtům ji opravdu držíte v ruce. Dostanete knížku o rozměrech cca 10x15 cm. Veškeré údaje jsou pak vedeny v tiskopisu – vkladní knížce.

Vkladní knížky mají velkou historii nejen u nás. Existovaly již v době Rakouska-Uherska a přežily i dvě světové války. Podle vyhlášky ministerstva financí z konce ledna roku 1940 se musely veškeré vkladní knížky označovat písmenem A nebo N. To odlišovala židovské majitele od těch ostatních.Židé také museli při každém ukládání vyplňovat mnohé formuláře a vybrat si směli maximálně 1500 Kč během sedmi dnů.

Největší rozmach vkladní knížky zažily za minulého režimu a od revoluce jejich popularita postupně klesá.

Oblíbené byly dříve zejména pro svou anonymnost. S anonymními vkladními knížkami na doručitele mohl manipulovat každý, kdo je měl zrovna v ruce. V roce 2002 byl tento druh knížek zrušen a do 31. prosince 2012 si lidé z těchto knížek mohli vybrat hotovost.

Typy vkladních knížek

 • Vkladní knížka bez výpovědní lhůty: neexistuje výpovědní lhůta, jen lhůta realizační
 • Vkladní knížka s výpovědní lhůtou: existuje výpovědní lhůta obvykle od 15 dnů po 1 roky
 • Výherní vkladní knížka: vklad s právem na účast ve slosování o finanční výhry a prémie. Výherní knížka se neúročí
 • Dětská vkladní knížka: často volený produkt se zvýhodněnými úroky

Podmínky založení, vkladu nebo výběru

Vkladní knížky jsou zaštítěné klasicky smlouvou mezi vkladatelem a peněžním ústavem. Dříve se mohly vydávat na jméno nebo na doručitele (tzv. anonymní vkladní knížky). Druhá varianta už dnes není možná. Při hotovostním vkladu na knížku ji musí vkladatel mít s sebou a předložit ji, aby do ní mohl být proveden záznam o vkladu.

Hotovost se z vkladní knížky může vyplácet po sdělení hesla (po dohodě s peněžním ústavem) nebo může být vyplacena i jiné osobě, než je vkladatel. Tuto variantu lze ale využít jen v těch případech, které umožňuje zákon.

Jaké má vkladní knížka náležitosti?

Vkladní knížka musí mít určité náležitosti. Které to jsou?

 • Název banky
 • Bankovní spojení v případě příchozích plateb
 • Číslo vkladového účtu
 • Délka výpovědní lhůty
 • Název účtu nebo jméno a příjmení vkladatele
 • Údaje pro jednoznačnou identifikaci vkladatele (adresa, datum narození)
 • Údaje případně pro další osobu s oprávněním k manipulování s vkladem na knížce
 • Rubriky pro záznam o vypovězení vkladu
 • Rubriky o pohybech hotovosti na vkladní knížce (zde banka potvrzuje veškeré provedené operace)

V každém záznamu o pohybech hotovosti musí být následující údaje.

 • Datum, kdy byla provedena operace
 • Označení operace
 • Výše částky, o kterou se navýšila nebo snížila hotovost na knížce
 • Zůstatek po provedené operaci
 • Razítko a podpis pověřeného pracovníka banky, který potvrzuje provedenou operaci

Výhody a nevýhody

Byť se z dnešního pohledu může jednat o trochu zastaralou formu spoření, stále je pro některé klienty zajímavá. Její výhody rozhodně převažují nad nevýhodami. Přesto můžeme říct, že se dají sjednat mnohem výhodnější produkty s pohodlnější obsluhou, např. spořicí účty nebo termínované vklady.

Výhody vkladních knížek

 • Výše uložených prostředků i připisované úroky jsou vedené v záznamu ve vkladní knížce
 • Je možné udělit dispozice ke vkladní knížce další osobě
 • Vklady jsou ze zákona pojištěné
 • Za zřízení a vedení se neplatí žádné poplatky
 • Možnost vinkulace vkladu

Nevýhody vkladních knížek

 • Nižší úrok
 • Můžete ji ztratit nebo vám ji mohou odcizit

Kde si můžete vkladní knížku založit?

Vkladní knížky nabízí jen několik málo bank a některé družstevní záložny. My se zaměříme na banky Českou spořitelnu, VolksbankPoštovní spořitelnu.

Česká spořitelna

Česká spořitelna má ve své nabídce Dětskou vkladní knížkuVýherní vkladní knížku.

Dětská vkladní knížka

 • Peníze může ukládat kdokoliv a kdykoliv
 • Není stanoven žádný minimální vklad
 • Založit může pouze zákonný zástupce
 • Vklad se zhodnocuje od narození do 26 let
 • Ve 12 letech bonus 500 Kč a v 18 letech bonus 1000 Kč
 • Úrok 1 % ročně

Výherní vkladní knížka

 • Určená pro občany ČR nad 18 let nebo fyzická osoba starší 18 let s cizí státní příslušností
 • Bez úroku
 • Možnost vyhrát 2x ročně 1 000 000 Kč (květen a listopad)
 • Minimální vklad 1000 Kč

Volksbank

 • Bezpečně uložené úspory
 • Není stanovena pevná doba spoření
 • Výpovědní lhůta v délce 3 měsíce
 • Proměnlivá úroková sazba
 • Lepší úroková sazba je nabízena u Dětského konta (2 % ročně)

Poštovní spořitelna

 • Vždy nastavena na určité jméno
 • Možnost spořit s výpovědní lhůtou nebo bez
 • Výpovědní lhůta 3, 6, 12 či 24 měsíců
 • Výše úroků se liší podle sjednané výpovědní lhůty (od 0,01 % do 0,15 %)
 • Úrok je přičítán jednou za rok
 • Vložené peníze jsou pojištěné podle zákona
 • Založení a vedení knížky zdarma
 • Minimální vklad je 50 Kč
 • Pro děti můžete sjednat Dětskou vkladní knížku s lepším úrokem a dalšími výhodami
 • Vkládat a vybírat hotovost lze na všech poštáchFinančních centrech nebo bezhotovostně
 • Výběr hotovosti se provádí formou výpovědi vkladu
 • Bez výpovědi je výběr zpoplatněný podle Sazebníku

Pro koho se vkladní knížka hodí?

Vkladní knížky jsou produktem, který asi nejvíce ocení starší lidé, kteří mají rádi kontrolu nad svými financemi v hmatatelné podobě, ale zároveň nechtějí schovávat své úspory doma. Hodí se i pro toho, kdo se příliš nekamarádí s moderními možnostmi spoření.

Srovnání běžných účtů 2020
Vkladní knížky stále existují. Kdo je nabízí? 4 5 1 1 hlas, přidejte svůj!

Komentáře (0)

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář

Srovnání běžných účtů 2020