Náhledový obrázek článku

Kolik stojí vymáhání pohledávek dluhu?

Lukáš Altman

Když vám někdo dluží, můžete požádat o získání peněz inkasní agenturu. Některé přitom lákají, že vymůžou pohledávku zdarma. Vlastně je to „zdarma“, žádná služba totiž není bezplatná. Existují ovšem postupy, s nimiž můžete získat 100 % dluhu a opravdu nic neplatit.

Po kom můžete dluh vymáhat?

Ať vám dluží bývalý kamarád, kterému jste půjčili na nové auto, odběratel vám neuhradil fakturu, nebo pojišťovna uhradila při škodné události méně, než měla, lze zvolit pro získání peněz právní cestu. Zkusit to můžete svépomocí, nebo záležitost přenechat odborníkům. Jednání na vlastní pěst nicméně vyžaduje spoustu času, zatímco inkasní agentura zajistí vše za vás.

Vy tak ušetříte čas, peníze i starosti. Agentura může získat zpět celý dluh nebo jeho část, a dle zvoleného postupu mohou být takové služby zpoplatněné nebo zdarma. S vymožením dluhu si dobře poradí například recenzované ePohledavky.cz, které nabízí posouzení i vymáhání zdarma.

Výhody vymáhání zdarma

 • Posouzení bývá zdarma
 • Neplatíte nic předem
 • Odměnu právníkům uhradí dlužník, pokud spor vyhrajete
 • Téměř nic neřešíte a nikam nechodíte, pokud se o vše stará agentura či advokát
 • Komunikace obvykle probíhá on-line – kromě peněz ušetříte spoustu času

Nevýhody vymáhání zdarma

 • Pokud zrušíte agentuře nebo exekutorovi smlouvu dříve, než bude pohledávka vymožena, zaplatíte tučnou smluvní pokutu
 • Někdy chce agentura % z vymožené částky (platíte vy) i úhradu právního zastoupení (platí dlužník, pokud vyhrajete)

Kdo zaplatí náklady?

Spousta agentur láká klienty s tvrzením „vymůžeme pohledávky zdarma“ nebo „náklady uhradí dlužník“. Není to ovšem tak docela pravda. Samotné inkasní agentury nemají zákonné právo požadovat náhradu jako advokáti. A stejně je to v případě, když zadáte vymožení exekutorovi. Musíte proto postupovat správně, jinak práci zaplatíte vy – a nebývá to zrovna málo.

Kdy platí dlužník

Zadáte-li vymožení pohledávky agentuře a neřekne si předem o zálohu, bude obvykle požadovat % z vymáhané částky nebo smluvenou odměnu za právní zastoupení. Pohlídejte si, aby se případu chopil advokát, protože v takovém případě mu vzniká nárok na odměnu dle vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách a náhradách advokátů, kterou v případě vaší výhry uhradí dlužník.

Kolik stojí vymáhání pohledávky

V tomto procesu je nutné nejdříve zaslat předžalobní výzvu s žádostí o úhradu dluhu a právního zastoupení – pokud na ni nereaguje, tak podat žalobu. Uzná-li ji soud jako oprávněnou (přeskočme soudní tahanice a odvolávání se), bude dlužníkovi nařízeno uhradit 100 % dluhu + náklady na soudní jednání + odměnu advokáta.

Tím získáte celý dluh bez nutnosti nákladů – pokud jste ovšem zaplatili právníkovi předem, měla by být jeho odměna vyplacena vám – respektive vám advokát vrátí předem zaplacenou zálohu. Pomineme-li časovou investici, byla pohledávka v podstatě vymožena zdarma.

Kdy platí věřitel

Pokud ovšem plánujete získat dluh na vlastní pěst, mohou vás čekat náklady počáteční i dodatečné. Odmítá-li dlužník zaplatit nebo vůbec nereaguje, musí stejně zasáhnout právník, případně soud. Zálohu advokátovi přitom zaplatíte předem – obvykle si kupujete tři právní úkony (zaslání předžalobní výzvy, podání žaloby, první zastoupení u soudu).

Kolik stojí vymožení pohledávky

Už to jsou poměrně vysoké náklady, a další mohou vzniknout v případě, kdy se dlužník bude bránit soudní cestou. Samozřejmě ale můžete advokáta vynechat a zastupovat se sami – nemáte však právo na náhradu nákladů za zastupování před soudem.

Podobně to platí v případě, kdy předáte záležitost exekutorovi. I ten může požadovat zálohu předem, případně si vzít % z vymáhané částky, a v nejhorším případě mu zaplatíte smluvní pokutu. To třeba v momentě, kdy se rozhodnete jeho smlouvu vypovědět předčasně, čímž by o svou odměnu přišel. Smluvní pokuty bývají i v desítkách tisíc za rok.

Příklad z praxe: Paní Dvořáková chtěla po otci společného syna získat výživné, které otec už řadu let neplatil. Dluh činil něco přes 150 000 Kč. V domnění, že celou věc urychlí, předala pohledávku do rukou exekutora. Jenomže ani po dvou letech se případ nikam neposunul, a tak se paní Dvořáková rozhodla smlouvu s exekutorem zrušit a zvolit následně jinou cestu. To jí smlouva umožňovala – musela ovšem uhradit odměnu exekutora ze svého. Za co, když vlastně „nic neudělal“? Jenomže exekutor podnikal kroky k zabavení majetku nebo srážce ze mzdy – dlužník ovšem majetek neměl a pracoval pouze občas na „dohodu“, takže nebylo z čeho brát. I přes negativní výsledek však měl na odměnu nárok, což je zakotveno přímo v zákoně.

Komu vymožení svěřit?

Rozhodování může být složitější, protože nelze aplikovat jednu odpověď univerzálně na všechny případy. Stačí ovšem uvážit, v jaké situaci jste, a podle toho postupovat. Nejdříve doporučujeme:

 • Prověřit dlužníka v registrech
 • Zjistit, zda-li nemá exekuci
 • Informovat se o jeho majetku (movitém i nemovitém)
 • Prověřit, jestli a kde je zaměstnaný
 • Získat info o jeho půjčkách a závazcích

Zní to jako z kriminálky, ale dnes existuje řada specializovaných firem, soukromých oček, nebo advokátů, kteří takovou lustraci provedou. Pokud svěříte vymáhání agentuře, udělá to obvykle bezplatně. Na základě získaných informací lze odhadnout, v jaké finanční situaci se nachází.

Pokud vlastní velký dům, dvě auta a zastává dobře placenou pozici, pravděpodobně zaplatí hned po předžalobní výzvě. Pokud na ni nebude reagovat, můžete případ rovnou předat exekutorovi a „přeskočit“ soudní cestu – tady si dejte pozor, aby odměnu hradil dlužník, a ne vy.

Jestliže dlužník naopak majetek nemá a pracuje za minimální mzdu (nebo vůbec), bude velmi obtížné mu něco vzít. Exekutor pak nebude správnou volbou, jistější bude právní zastoupení. Nejdříve ale zvažte, zda-li má vůbec smysl požadovat úhradu po člověku, který zaplatit nezvládne.

FAQ – nejčastější otázky

Komu vymožení dluhu zadat?
- Zvolit si můžete inkasní agenturu, právníka, nebo exekutora. Nejjistější cestou bývá buď samotný právník, nebo inkasní agentura, která postupuje stejnou cestou jako advokát s nárokem na odměnu dle zákona, abyste za služby nic neplatili.

Nebude lepší pohledávku prodat?
- Pokud vám stačí pouze část peněz a nechcete čekat na měsíce až roky trvající spory, můžete pohledávku odprodat inkasní společnosti. Ceny se pohybují zhruba kolem 50 % z dlužné částky.

Můžu zrušit smlouvu s exekutorem?
- Svěříte-li vymožení exekutorovi, nemusíte získat uspokojivý výsledek. Má pouze omezené pravomoci a v některých případech je nelze využít. Přesto mu náleží odměna, pokud doloží, že učinil kroky k vymožení částky. Rozhodnete-li se smlouvu ukončit bez získaných peněz, pravděpodobně mu uhradíte pokutu (může jít až o desítky tisíc).

Od koho můžu dluh vyžadovat?

- Dlužit dnes může prakticky každý – jak fyzická osoba, tak firma, pojišťovna, banka. Vymáhat můžete neuhrazenou fakturu, způsobenou majetkovou škodu, nevyplacenou mzdu, ale i dorovnání finanční plnění ze strany pojišťovny, pokud zaplatila méně, než bylo sjednáno.

Chci vymáhat dluh

Komentáře

Zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Chci vymáhat dluh