Jaké máme druhy investičních fondů?

,

Je velmi složité se zorientovat v nepřeberné nabídce investičních fondů. Avšak prvním nezbytným krokem každého investora je právě získat orientaci v základních charakteristikách jednotlivých fondů. Právě z tohoto důvodu jsem vše podstatné jsem shrnul v tomto článku.

Akciové fondy

Tento druh fondu je pro investora nejrizikovější, avšak může být nejvýnosnější. Při volbě investování do akciových fondů je nutná velká dávka trpělivosti. Akciové fondy jsou známé vysokým kolísáním cen. Pro akciové fondy se doporučuje investiční horizont v minimálním délce 5 let. Akciové fondy jsou vhodné pro zkušené investory.

Diverzifikace portfolia

Pojmem diverzifikace se rozumí rozdělení svého portfolia do více druhu akcií. Investor se tak brání před případným rizikem ztráty hodnoty akcie. Když jedna akcie nevyjde, ostatní akcie mohou investici zachránit.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné hlavně pro méně zkušené investory nebo pro úplné začátečníky. Nabízí vyšší výnos než spořicí účty. Jsou určeny pro investory s delším časovým horizontem, pohybujícím se od tří a více let. Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy.

Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír představující dlužnický závazek pro vydavatele. Vydavatel se zavazuje k vyplácení úroků nebo k splacení vložené částky investorovi k předem dohodnutému datu. Dluhopisy jsou vydávány státem nebo obchodní společností.

Smíšené fondy

Jak už název napovídá, tento druh fondů je kombinací akcií, dluhopisů a peněžního trhu. Investor má k dispozici celou řadu investičních strategií. Mezi druhy smíšených fondů mohou být propastné rozdíly, proto je velmi důležitá volba správné investiční strategie. Smíšené fondy dělíme na opatrné, rizikové a velmi odvážné. Hlavní výhoda smíšených fondů spočívá v přesouvání investic mezi jednotlivými složkami aktiv.

Tyto fondy jsou u nás velmi oblíbené a nabídka je rozsáhlá. Jsou vhodné pro zkušené i začínající investory.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního typu jsou vhodné pro konzervativní investory. Kolísavost podílového fondu je velmi nízká, jedná se tak o velmi bezpečnou investici. Nevýhodou investice je nízký potenciál zhodnocení investic. Fondy peněžního trhu jsou optimální pro investory, kterým stačí ochránit peníze před inflací.

Jednoduchým nástrojem k rozpoznání nevýhodného peněžního fondu je trvale pohybující se cena pod hranicí inflace. Časový horizont investice je 6 – 12 měsíců. V tomto druhu fondu můžeme nalézt krátkodobé dluhopisy a pokladniční poukázky.

Zajištěné fondy

Zajištěné fondy nám zaručují ochranu vložených prostředků. Tato ochrana se pohybuje na hranici mezi 90 – 100% počáteční hodnoty investice. Časový horizont investice je střednědobý (3 – 5let). Tento fond má předem vymezenou délku trvání. Při předčasném ukončení zaplatíte nemalý poplatek a tento fond se pro vás stane nevýhodným.

U těchto fondů platí pravidlo: Čím vyšší procentuální garance vrácení vložených prostředků, tím nižší výnosnost. Častým znakem zajištěných fondů je vysoký vstupní poplatek, který se obvykle pohybuje okolo 3%.

Investice do zajištěných fondů se vyplatí pouze investorům, kteří jsou si zcela jistí, že své peníze nebudou po vymezenou dobu fondu potřebovat.

Závěr

Bojíte se investovat do rizikových fondů? Nevadí! Vyzkoušejte ty bezpečnější! Nabídka je velká, stačí si jen vybrat.

Jaké máme druhy investičních fondů? 4.8 5 1 4 hlasy, přidejte svůj!

Komentáře (0)

Zatím žádné komentáře. Změňme to!

Napište komentář