Českomoravská záruční a rozvojová banka

(Účty, půjčky a vše důležité o bance)

Tým DuoFinance.cz

Úkolem Českomoravské záruční a rozvojové banky je sloužit k podpoře ekonomiky státu. Jejím revírem jsou úvěry, záruky a investice. Co jste o ní možná vůbec nevěděli?

Stručně o bance

 • Založení banky: 1992
 • Počet úvěrů a záruk: 314 a 3 497Banka v roce 2020 poskytla podnikatelskému sektoru celkem 314 úvěrů v celkovém objemu 1 699 mil. Kč a 3 497 záruk (9 483 mil. Kč) ve standardním programu (nepočítaje COVID program)
 • Kód banky: 4300

Výhody

 • Výhodné půjčky podnikatelům
 • Podpora veřejných zakázek
 • Bezúročné úvěry na energeticky úsporné projekty
 • Poskytuje zaručení úvěru ve speciálně určených programech

Nevýhody

 • Banka se zaměřuje pouze na financování projektů
 • Není vhodná pro založení klasického běžného účtu
 • Nedisponuje bankomaty

Historie Českomoravské záruční

Českomoravská záruční byla založena v roce 1992. Její ústřední sídlo se nachází v Praze 1 v Jeruzalémské ulici. Jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Tato banka je zřízena na základě zákona o bankách a je plně pod dohledem ČNB. Řídí ji tříčlenné představenstvo a šestičlenná dozorčí rada. Dceřinými společnostmi jsou:

 • Národní rozvojový fond
 • ČMZRB investiční, a.s.
 • Mufis, a.s.

Současnost

Cílem této banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje za pomocí poskytování finančních produktů. Zaměřuje se zejména na oblasti malého a středního podnikání, rozvoj infrastruktury a další ekonomické sektory.

Součástí je také nabídka bankovních a investičních sektorů. Pro příklad, v roce 2019 banka podpořila realizaci více než 6 200 podnikatelských projektů v objemu přes 23 mld. Kč napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

Nabídka produktů

Program Expanze – úvěry

Tento program je určen pro malé a střední podnikatele. Zajišťuje jim výhodnější úvěry určené na zahájení podnikání. Program je cílen na projekty kdekoliv v ČR mimo hlavního města Prahy. O bezúročné úvěry na energeticky úsporné projekty v Praze lze zažádat v rámci programu Energ.

Co je součástí programu?

 • Úvěr bez úroků a poplatků
 • Výše úvěru 1 mil. – 45 mil. Kč
 • Úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů
 • Splatnost 7 – 10 let
 • Odklad splátek až 3,5 roku

Program S-podnik

Program S-podnik je bezúročný úvěr pro sociální podniky. Program má za cíl usnadňovat sociálním podnikům financování investičních projektů. Díky tomu jim umožňuje zahájení nebo rozvoj podnikatelské činnosti. Tyto projekty lze realizovat kdekoliv v ČR včetně Prahy.

Co je součástí programu?

 • Úvěr bez úroků a poplatků
 • Výše 400 tis. Kč – 25 mil. Kč
 • Splatnost až 12 let
 • Až do výše 90 % výdajů
 • Odklad splátek až na 3 roky

Program Úspory energie

Úvěry z programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty zaměřené na úsporu energie. Úvěr lze využít na snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, modernizaci rozvodů elektřiny a plynu, využití odpadního tepla a na mnoho dalších technologických postupů.

Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Co je součástí programu?

 • Výše úvěru 500 tis. Kč – 60 mil. Kč
 • Úvěr bez úroků a poplatků
 • Úvěr až do výše 90 % výdajů
 • Doba splatnosti až 10 let
 • Doba odkladu splátek jistiny až 4 roky

Internetové bankovnictví

Banka provozuje internetové bankovnictví s názvem WebKlient, které umožňuje klientům přístup do jejich účtu.

Bankovnictví WebKlient je určené k provádění bezhotovostních platebních transakcí, pro elektronické zasílání a příjem příkazů a k uskutečňování online bezhotovostních platebních transakcí.

Klient v bankovnictví také získává informace o pohybech na účtu, stavu na účtu a předaných příkazech.

Možné autentizační prvky:

 • Autentizační certifikát
 • Autentizační SMS zpráva
 • Identifikátor uživatele
 • Výchozí přístupové heslo
 • Běžné přístupové heslo

Bankomaty a pobočky

Bankomaty

Bankomaty tato banka nedisponuje, zejména proto, že se zaměřuje na financování projektů, záruky a investování.

Pobočky

Českomoravská záruční má nyní 6 poboček, a to v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích.

Reklamní video

Získaná ocenění

Ve výročních zprávách banky jsme nedohledali žádná získaná ocenění.

Kontakty

Srovnání běžných účtů 2023
Srovnání běžných účtů 2023