Náhledový obrázek článku

Česká národní banka – co vše byste o ní měli vědět?

Tým DuoFinance.cz

Pojem Česká národní banka nebo chcete-li ČNB zaznívá z médií docela často. Tušíte ale, co vše má tato instituce na starosti? Proč existuje a jaká je její hlavní role?

Proč existuje Česká národní banka?

Česká národní banka je orgán, který má za úkol dohlížet na finanční trh v naší zemi. Nefunguje jako klasická banka. Jedná se o právnickou osobu veřejného práva. Její sídlo je v Praze. Kompetence, které má, upravuje zákon. Není správním úřadem, má vlastní majetek a do její činnosti je možné zasahovat pouze podle zákona.

Hlavní cíl její práce spočívá v péči o cenovou stabilitu. Tím přispívá k udržitelnému hospodářskému růstu. Další činností banky je finanční stabilita a bezpečné fungování finančního systému v České republice. Vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Dohlíží nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, družstevními záložnami apod.

Historie ČNB

Po rozpadu Rakouska-Uherska bylo nutné, aby v Československu začala fungovat nějaká vlastní instituce, která bude mít na starosti bankovní a měnový systém. V únoru 1919 vznikl Bankovní úřad ministerstva financí. O něco později, po několika letech příprav, vznikla v roce 1926 Národní banka Československá (NBČ). Ta už představovala plně samostatnou centrální banku.

V letech 1939–1945 musela NBČ přijmout název Národní banka pro Čechy a Moravu. V roce 1945 opět fungovala Národní banka Československá, která se v roce 1948 stala národním měnovým ústavem.

V období mezi lety 1950–1989 docházelo ke snaze přizpůsobit bankovnictví sovětskému modelu. Byly sloučeny čtyři samostatné finanční ústavy: Národní banka Československá, Slovenská Tatrabanka, Živnostenská banka a Poštovní spořitelna. Vznikla tak Státní banka Československá, která patřila pod tehdejší Ministerstvo financí.

Po pádu komunistického režimu došlo ke vzniku tzv. dvoustupňového systému. Od Státní banky se oddělily obchodní činnosti, které začala mít na starosti Komerční banka. Po vzniku České republiky, k 1. lednu 1993, začaly fungovat dvě nové Centrální banky. Od té doby pečuje ČNB o stabilitu a bezpečný rozvoj celého finančního systému v ČR.

Kterým institucím spravuje ČNB účty?

 • Státním fondům a Národnímu fondu
 • Organizaci Správa železniční dopravní cesty
 • Územním samosprávným celkům
 • Organizačním složkám státu
 • Zdravotním pojišťovnám a svazům zdravotních pojišťoven
 • Veřejným vysokým školám
 • Veřejným výzkumným institucím

Vedení České národní banky

V čele České národní banky stojí sedmičlenná Bankovní rada. Členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a další čtyři členové. Všechny členy jmenuje prezident republiky na šest let. A také je může odvolat. Potřebuje k tomu ovšem podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády (kontrasignaci).

Všichni členové musí být bezúhonní, svéprávní, vysokoškolsky vzdělaní a mít dostatečné zkušenosti i uznání v měnových záležitost či v oblastech finančního trhu. Ve funkci člena bankovní rady se může jeden člověk objevit maximálně dvakrát.

Centrální banka má své hlavní sídlo v Praze, zastoupení pak v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně, Ostravě a Hradci Králové. V současné době je jejím guvernérem Jiří Rusnok.

Hlavní funkce

Česká národní banka má hned několik důležitých funkcí. Podívejte se na ty hlavní.

 • Měnová politika: zajištění stability cenového indexu. Rozhoduje o nastavení základních úrokových sazeb. Jejich změnami ovlivňuje cenu peněz na trhu, čímž se snaží dosáhnout předem zvolené inflace.
 • Finanční trh a dohled nad ním: dohled na bankami, kapitálovým trhem, pojišťovnami, penzijním připojištěním, družstevními záložnami. Má také devizový dohled. Reguluje, kontroluje a popřípadě i postihuje ty, kdo nedodržují stanovená pravidla.
 • Emise peněz a jejich oběh: Česká národní banka má monopol na vydávání bankovek a mincí, a také mincí pamětních. Jejím úkolem je hlídat plynulý a hospodárný peněžní oběh. Řídí zásoby peněz, stahuje z oběhu opotřebované bankovky či mince, mění je za nové a ty staré likviduje. Také se podílí na vývoji ochrany platidel proti padělání.
 • Devizová činnost: do těchto činností spadá správa devizových rezerv, devizová regulace i operace, které probíhají na devizovém trhu. Banka se snaží udržovat nebo i zvyšovat hodnotu devizových rezerv a zabezpečovat devizovou likviditu země. U nás mají podobu cenných papírů v cizích měnách, hotovosti a zlata.
 • Platební styk: stanovení pravidel, která určují, jak budou prováděné platby bank i nebankovních společností. Jde hlavně o lhůty zúčtování, jak lze vydávat elektronické platební prostředky apod.

K čemu slouží devizové rezervy?

Devizové rezervy slouží jako finanční rezerva centrální banky v cizí měně, které mají pokrýt momentální peněžní deficit banky. Tím se zajistí stabilita. Většinou mají vyrovnávat velké rozdíly mezi nabídkou a poptávkou po domácí měně.

Asi neznámější sporný krok ČNB v oblasti devizových rezerv byl prodej asi 50 tun zlata z českého pokladu, který proběhl v letech 1997 až 1998.

Poslední devizovou operací na domácích trzích byly devizové intervence, kterými Centrální banka ovlivňovala výši kurzů koruny. K tomuto kroku přistoupila v listopadu 2013, kdy cíleně oslabovala kurz koruny, aby ho udržela poblíž 27 CZK/EUR. Intervence byly ukončeny 6. dubna 2017.

České peníze

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince. Dbá o to, aby byl v ČR plynulý a hospodárný peněžní oběh. Stahuje z oběhu poškozené bankovky nebo mince a ničí je, zároveň však vydává nové.

Také zajišťuje uměleckou a technickou tvorbu peněz, výrobu i dodávky. Podílí se též na tvorbě ochrany platidel proti padělání. Když se k bance dostanou nějaké bankovky, které se jeví jako padělané, má za úkol prozkoumat jejich platnost a zaevidovat je.

Pravomoci ČNB

Práva a povinnosti České národní banky jasně určuje zákon o ČNB a zákon o bankách. Podle nich má následující pravomoci:

 • Vydává licence bank
 • Vydává opatření a vyhlášky, které přibližují podnikání bank
 • Dohlíží nad činnostmi bank, poboček zahraničních bank i družstev
 • Provádí kontrolu
 • Vydává souhlasy podle zákona
 • Při zjištění nedostatků vydává opatření k nápravě nebo i sankce
 • Rozhoduje o odnětí bankovní licence

Centrální banka nemůže zasahovat do rozhodnutí banky týkající se jejích obchodů a ani jejího řízení. Bankovní dohled provádí jen prostřednictvím různých doporučení a vydáváním pravidel, která mají banky motivovat k obezřetnému podnikání. Také usměrňuje banky, aby nedocházelo k poškozování jejich klientů.

Centrální banky ve světě

Centrální banky samozřejmě existují i jinde ve světě. Dělí se do třech skupin podle vlastníka. Například ve Švýcarsku je centrální banka v soukromých rukou. Banky, které řídí stát, najdeme ve Francii, Číně či Velké Británii a v USA, Belgii nebo Japonsku jsou banky ve smíšeném vlastnictví.

Svou centrální banku má také Evropská unie. Je jí Evropská centrální banka. Pokud by Česká republika přistoupila k euru, přestala by se ČNB starat o měnovou politiku a podstoupila by tyto pravomoci pod Evropskou centrální banku.

Srovnání bankovních účtů
84 100 0

Komentáře (16)

Křivková Jindřiška

Prosím o informaci termínů veřejných prohlídek na expozice . Děkuji Křivková

Štefan Kunoš

Dobrý den.Mam 5 ks kolkových známek v hodnotě 1000kc,takže 5x1000.sou po splatnosti dají se nekde vyměnit?

Karel Průša

Prosím o odpověď: na Aukru se objevují bankovky ČR s kterými se nesetkám v oběhu a jejichž ceny neustále

rostou. Co zatím je? např. 2000 Kč serie "E", 500 Kč serie "I", 200 Kč serie "E". Zná někdo důvod?

Josef Zelený

Je Národní banka dohlížitelem nad 1market.com jestli ano chtěl bych nahlásit podvod při obchodování s nimi nedali smlouvu apřipravili mě o peníze teď se mnou nekomunikují.

Evžena Němcová

Kdo vlastní ČNB a kdo povolil prodej 50 ti tun zlata ? Nebylo to zlato z části darované občany ČR. Děkuji

Jan Třešňák

Dobrý den,

kdo je vlastníkem ČNB?

Děkuji

Ing. Marek Tesař

Dobrý den,

ČNB je státní instituce. Nepřesně by se tedy dalo říci, že vlastníkem je stát. Oficiálně však žádného vlastníka nemá.

Děkuji vám za dotaz a přeji příjemný den.

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Srovnání bankovních účtů