Náhledový obrázek článku

Zajistí vám bankovní záruka výhodnější podmínky?

Veronika CvejnováAutor článku

Bankovní záruka pomůže snížit obchodní rizika a ujistit vašeho věřitele, že dostojíte svým závazkům. Díky poskytnutí kvalitního zajištění svému obchodnímu partnerovi můžete získat výhodnější podmínky smlouvy. Jak přesně bankovní záruka funguje, v čem vám pomůže a kdo ji poskytuje?

Co to je bankovní záruka

Bankovní záruka je nástroj sloužící k zajištění platebních a neplatebních závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Banka v tomto případě zastává roli ručitele a zaručuje se vyplatit obchodnímu partnerovi (věřiteli) jejího klienta (dlužníka) předem smluvenou peněžní částku, nesplní-li klient svůj smluvní závazek nebo pokud nedojde ke splnění jiných podmínek stanovených v záruční listině.

Bankovní záruka je závazek písemný a neodvolatelný. Jejím cílem může být zajištění závazků prodávajícího i kupujícího vzájemně, nebo také závazku vůči třetím osobám (dopravním společnostem, zasílatelům či celní správě apod.).

Záruka nemusí být pouze bankovní, může se jednat o finanční záruku. Avšak aby ta plnila svůj účel, musí nebankovní subjekt prokázat, že je dostatečně bonitní.

Znění zákona o bankovní záruce je upraveno v občanském zákoníku v § 2029 a následujících ustanoveních.

Použití bankovní záruky

Lze ji použít pro snížení obchodního rizika nejen na tuzemském, ale také na mezinárodním trhu. Kromě toho může být použita jako náhrada hotovosti při poskytování dražební jistoty, u soudní kauce nebo jistoty u veřejných zakázek.

V čem vám bankovní záruka pomůže?

Bankovní záruka zajišťuje zmírnění obchodních rizik při podnikání. Pokud tedy dlužník nesplní svou smluvenou povinnost, banka věřiteli (beneficientovi) uhradí stanovenou částku.

Veškeré podmínky jsou stanoveny v záruční listině, přičemž aby mohlo dojít k vyplacení smluvené částky, všechny smluvní strany je musí splnit. Díky zajištění pomocí bankovní záruky může klient (dlužník) získat výhodnější podmínky smlouvy s věřitelem (beneficientem).

Více o zákonné úpravě bankovní záruky najdete na Měšec.cz.

Účastníci bankovní záruky

Kdo vše se bankovní záruky účastní?

 • Příkazce – prodávající či kupující (klient banky, dlužník)
 • Banka vystavující záruku – banka příkazce
 • Avizující banka – banka beneficienta (věřitele, obchodního partnera klienta)
 • Beneficient – prodávající, kupující či třetí osoba (věřitel)

Průběh záruční operace

Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Záruční listina vychází z příkazní smlouvy, kterou uzavírá dlužník se svou bankou.

V záruční listině jsou uvedeny zúčastněné strany, závazek, ke kterému se bankovní záruka vztahuje, způsob bankovního ručení, podmínky uplatnění bankovní záruky, maximální výše plnění a platnost záruky.

Bankovní záruky se účastní také banka věřitele (beneficienta), aniž by se sama k něčemu zavazovala. Právní úpravy bankovních záruk jsou oproti jiným bankovním nástrojům nejednotné. Banky a komerční organizace se řídí především doporučeními, která vydala Mezinárodní obchodní komora.

Typy záruk poskytované bankami

Platební záruky

 • Faktura, daňový doklad
 • Finanční úvěr, splátky
 • Nájemné, mýtné
 • Spotřební daně
 • Úhrada kupní ceny

Neplatební záruky

 • Věrohodnost předložené nabídky (Bid Bond)
 • Vrácení akontace (Advanced Payment Guarantee)
 • Zálohová platba (Advance Payment Bond)
 • Kvalitní splnění smlouvy (Perfomance Bond)
 • Vrácení zádržného (Retention Bond)
 • Celní záruky (tranzitní operace…)
 • Protizáruky
 • Záruční doba

Výhody bankovní záruky

 • Výhodnější podmínky kontraktudíky poskytnutí kvalitního zajištění svému obchodnímu partnerovi
 • Jistota pro věřitelepříjemce bankovní záruky
 • Eliminuje dodavatelská a odběratelská rizika
 • Usnadňuje dohodu o režimu plateb
 • Účinný nástroj pro zajištění závazků i v mezinárodním obchodu

Nevýhody bankovní záruky

 • Některé banky požadují dvojité pokrytí částky záruky
 • Abstraktní záruka může být uplatněna neoprávněně

Kdo ji v ČR poskytuje?

Bankovní záruku může v České republice poskytovat pouze banka, která obdržela licenci od České národní banky, nebo dostatečně bonitní nebankovní subjekt. Záruku zde mohou také poskytovat pobočky zahraničních bank, které od ČNB získaly povolení.

Příklady bank, které v ČR poskytují bankovní záruku:

 • Banka CREDITAS
 • BNP Paribas
 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Fio banka
 • Komerční banka
 • Moneta Money Bank
 • Raiffeisenbank
 • UniCredit Bank
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Česká exportní banka

Jak nejrychleji získat záruku?

Pro získání bankovní záruky kontaktujte svou banku, která vám poskytne více informací a dodá vám formulář Příkaz k vystavení záruky. Současně je nutné předložit vyplněné tyto dokumenty: zhodnocení ekonomického rizika klienta a vystavení záruky.

Závěr

Na závěr je důležité zmínit, že kvalita bankovní záruky je závislá zejména na opravdu precizně zpracované textaci záruční listiny – ze které celý závazek vyplývá. Spolehlivost záruky se pak odvíjí od míry bonity banky, která ji vystavuje. Cílem záruky je zmírnění rizika při obchodování a pomoc při nastavování lepších podmínek v rámci obchodního vztahu.

Srovnání půjček
81 100 0

Komentáře

Zatím žádný komentář, buďte první!

Napsat komentář

KomentářKomentáře ručně schvalujeme. Proto buďte trpěliví, než se váš komentář zobrazí. Díky.
Jméno
Email
Srovnání půjček